OTRĀS DIENAS VIDEO IERAKSTS: Starptautiskā konference “Ilgtspēja kā konstitucionālā vērtība: Nākotnes izaicinājumi”

16.09.2022.

Šodien, plkst. 10.30 sāksies otrā Satversmes tiesas starptautiskās konferences “Ilgtspēja kā konstitucionālā vērtība: Nākotnes izaicinājumi” diena.

Tiešraide latviešu valodā pieejama šeit:

Tiešraide angļu valodā pieejama šeit:

15. un 16. septembrī Satversmes tiesa rīko starptautisko konferenci “Ilgtspēja kā konstitucionālā vērtība: Nākotnes izaicinājumi”, ar kuru atzīmē Satversmes tiesas 25 gadu jubileju un Satversmes simtgadi.

Satversmes simtgadē par Satversmes tiesas starptautiskās konferences tēmu izvirzīta ilgtspēja. Ilgtspēja ir viens no konstitucionālajiem principiem, kas vērsts uz konstitūcijā ietverto mērķu un vērtību īstenošanu, kā arī to aizsardzību. Līdz ar to konstitucionālajām tiesām savos nolēmumos ir jārisina jautājumi par nācijas, valsts, tautas, cilvēces un visas pasaules ilgtspēju. Satversmes tiesa savos spriedumos līdz šim saistībā ar ilgtspēju aplūkojusi tādus jautājumus kā vides aizsardzība, dabas resursu izmantošana, valsts budžets, nodokļu politika, sociālais nodrošinājums, likumdošana un pašaizsargājoša demokrātija. Ilgtspējas jautājumi citu konstitucionālo tiesu praksē aplūkoti saistībā ar pamattiesību aizsardzību un vides tiesībām.

Konference notiks divas dienas, lai trīs paneļdiskusijās varētu akcentēt ilgtspējas principa dažādās dimensijas. Pirmā paneļdiskusija būs veltīta demokrātijas ilgtspējai, otrā diskusija būs par pamattiesību ilgtspēju un pielāgošanu moderno tehnoloģiju laikmetam, bet noslēdzošās diskusijas tēma būs vides ilgtspēja.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš uzsver, ka “Satversmes tiesa starptautiskajai konferencei ir izvēlējusies nozīmīgu un aktuālu tematu, jo demokrātijas un pamattiesību ilgtspēja attiecas uz ikvienu valsti un iedzīvotāju, kā arī skar katras personas atbildību nākamo paaudžu priekšā. Esam pagodināti, ka Satversmes simtgadē Satversmes tiesu apmeklēs tik daudzi tiesneši no Eiropas konstitucionālajām tiesām un citi starptautiski atzīti tiesību zinātnieki un praktiķi.”

Konferencē piedalīsies tiesneši no Eiropas konstitucionālajām tiesām un Eiropas Savienības Tiesas, kā arī pārstāvji no Eiropas Komisijas par demokrātiju caur tiesībām (Venēcijas komisija).

Konferenci atklās Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš. Ar referātiem uzstāsies Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese Paulīne Koskelo, Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele, Venēcijas komisijas priekšsēdētājas vietniece Herdisa Kjerulfa Torgeirsdotira, Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina, Satversmes tiesas tiesneši Artūrs Kučs un Anita Rodiņa, Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas tiesnesis Heinrihs Amadeuss Volfs, Nīderlandes Augstākās tiesas tiesnese Dineke de Grota un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja Danute Jočiene, kā arī citi Eiropas konstitucionālo tiesu tiesneši.