VIDEO IERAKSTS: Tiesas sēde (2) ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2020-33-01

10.01.2023.

Otrdien, 10. janvārī plkst. 10.00, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu  Nr. 2020-33-01 “Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”.

Lietas Nr. 2020-33-01 izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks 10. janvārī plkst. 10.00 Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Informācija par lietu Nr. 2020-33-01 pieejama šeit.

Tiesas sēdes norisi tiešraidē varēs vērot Satversmes tiesas Youtube kontā 10. janvārī plkst. 10.00:

Saistītā lieta: 2020-33-01