VIDEO IERAKSTS: Satversmes tiesas starptautiskā konference “Konstitucionālo tiesu loma Eiropu vienojošo kopējo vērtību konkretizācijā”

01.03.2024.

Šodien plkst. 10.00 par godu Latvijas dalības Eiropas Savienībā divdesmitgadei Satversmes tiesa rīkos starptautisku konferenci “Konstitucionālo tiesu loma Eiropu vienojošo kopējo vērtību konkretizācijā”, lai rosinātu diskusiju starp Eiropas nacionālajām konstitucionālajām tiesām, Eiropas Savienības Tiesu un Eiropas Cilvēktiesību tiesu par vienotu izpratni attiecībā uz Eiropas kopējo vērtību mijiedarbību ar dalībvalstu konstitucionālajām identitātēm. Konference norisināsies divās paneļsesijās: “Dalībvalstu konstitucionālo identitāšu līdzsvarošana ar kopējām Eiropas vērtībām” un “Eiropas sabiedrisko kārtību veidojošais Eiropas konsenss”.

Konferences tiešraide būs pieejama Satversmes tiesas YouTube kanālā:

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš: “Šā gada starptautiskās konferences temats ir organisks turpinājums Satversmes tiesas iepriekš pēctecīgi virzītajai idejai sekmēt triju sistēmu – nacionālo, starptautisko un Eiropas Savienības tiesību – arvien tuvāku un iespējami harmonisku mijiedarbību. Gan Eiropas Savienības, gan Eiropas Padomes darbības pamatā ir kopējās Eiropas vērtības. Vienlaikus pastāv dalībvalstīm būtiski fundamentāli konstitucionālās identitātes elementi, un reizēm šajā komplicētajā sistēmā izaicinājumus var radīt Eiropas kopējo vērtību un valstu konstitucionālo identitāšu sadursme. Konferences uzdevums ir identificēt paredzamus kritērijus tam, kā konsekventi risināt konstitucionālo identitāšu un Eiropas vērtību konfliktus. Savukārt attiecībā uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrā attīstītu doktrīnu – Eiropas konsensu – konferencē diskutēsim par to, kāda metodoloģija izmantojama, lai pārliecinātos par konsensa pastāvēšanu un tā ietekmi uz pamattiesību tvērumu.”

Konferenci ar uzrunām atklās Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere.

Ar priekšlasījumiem konferencē uzstāsies:

Martin Kuijer, Eiropas Komisijas par demokrātiju caur tiesībām (Venēcijas komisijas) viceprezidents, Nīderlandes Augstākās tiesas tiesnesis

Mykola Gnatovskyy, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesis

Peter M. Huber, Ludviga Maksimiliāna universitātes (Minhene) Juridiskās fakultātes profesors

Kanstantsin Dzehtsiarou, Liverpūles Universitātes cilvēktiesību profesors

Artūrs Kučs, Satversmes tiesas tiesnesis

Maciej Szpunar, Eiropas Savienības Tiesas pirmais ģenerāladvokāts

George Letsas, Londonas Universitātes koledžas tiesību filozofijas profesors

Elīna Luīze Vītola, Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās vietniece

Ineta Ziemele, Eiropas Savienības Tiesas tiesnese

Mārtiņš Paparinskis, Londonas Universitātes koledžas starptautisko publisko tiesību profesors

Plašāka informācija par konferenci un tās programma pieejama Satversmes tiesas mājaslapā.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kuri vēlas apmeklēt konferenci, pārraidīt tās tiešraidi vai pieteikt intervijas, lūgums rakstīt uz e-pastu Ksenija.Vitola@satv.tiesa.gov.lv vai zvanīt 67830749, 28304809.