VIDEO IERAKSTS: Satversmes tiesas priekšsēdētāja vēlēšanas

14.10.2020.

Trešdien, 14. oktobrī, plkst. 10.00 sasaukta Satversmes tiesas sēde, kurā notiks Satversmes tiesas priekšsēdētāja vēlēšanas.

Ņemot vērā valstī joprojām noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, Satversmes tiesas priekšsēdētāja vēlēšanas notiks attālināti videokonferences režīmā.

Tiešraide no tiesas sēdes būs redzama Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas Youtube kontā:

Satversmes tiesas priekšsēdētājs vada Satversmes tiesas sēdes, organizē tiesas darbu un pārstāv Satversmes tiesu.

Līdz jauna Satversmes tiesas priekšsēdētāja ievēlēšanai amata pienākumus pilda priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova.

Kā jau ziņots iepriekš, šā gada 2. oktobrī līdzšinējai Satversmes tiesas priekšsēdētājai Inetai Ziemelei bija pēdējā darba diena Satversmes tiesā. Ar Eiropas Savienības Padomes 2. septembrī pieņemto lēmumu Nr. (ES) 2020/1251 Ineta Ziemele tika iecelta Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – EST) tiesneša amatā uz atlikušo bijušā EST tiesneša Egila Levita pilnvaru termiņu līdz 2024. gada 6. oktobrim.

Vēlēšanu process

Vēlēšanas notiek atklātā tiesas sēdē. Tiesas priekšsēdētāja amata kandidātus izvirza sēdes laikā. Ikviens kandidāts paziņo, vai viņš piekrīt savas kandidatūras izvirzīšanai.

Satversmes tiesas priekšsēdētāju uz trim gadiem no sava vidus ievēlē Satversmes tiesas tiesneši, aizklāti balsojot, ar visa tiesnešu sastāva absolūto balsu vairākumu.

Atbilstoši Satversmes tiesas likumam, ja izvirzīti vairāki tiesas priekšsēdētāja amata kandidāti un pirmajā vēlēšanu kārtā neviens no viņiem neiegūst nepieciešamo balsu skaitu, par visiem kandidātiem balso otrreiz. Ja arī tad neviens netiek ievēlēts, vēlēšanas turpina, katrā turpmākajā vēlēšanu kārtā izslēdzot to kandidātu, kurš iepriekšējā kārtā ieguvis vismazāk balsu, – tik ilgi, līdz viens no kandidātiem iegūst nepieciešamo balsu skaitu.

Ja vēlēšanu pēdējā kārtā netiek iegūts nepieciešamais balsu skaits vai ja izvirzīts tikai viens attiecīgā amata kandidāts un viņš neiegūst ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, kandidātu izvirzīšana sākas no jauna. Par kandidātiem var atkārtoti izvirzīt arī tiesnešus, kuri bija izvirzīti iepriekšējās vēlēšanu kārtās un neieguva nepieciešamo balsu skaitu.