VIDEO IERAKSTS: Nolēmuma pasludināšana lietā Nr. 2020-07-03 par normām, kas noteic valsts vecuma pensijas minimālo apmēru

10.12.2020.

Šodien, 10. decembrī plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos pasludinās nolēmumu lietā Nr. 2020-07-03 “Par Ministru kabineta 2011. gada 5. decembra noteikumu Nr. 924 “Noteikumi par vecuma pensijas minimālo apmēru” 2.2. apakšpunkta, Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1605 „Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību” 2.1. apakšpunkta (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2019. gada 31. decembrim), kā arī Ministru kabineta 2019. gada 3. decembra noteikumu Nr. 579 “Noteikumi par minimālās valsts vecuma pensijas apmēru” 2. punkta un 3.2. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 109. pantam”.

Satversmes tiesas nolēmuma pasludināšanu tiešraidē varēs vērot Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube  kontā:

 

Saistītā lieta: 2020-07-03