Tiesnese Ineta Ziemele piedalījās diskusijā par starptautiskajām tiesībām un prāvām

22.10.2015.

Šā gada 16. oktobrī Satversmes tiesas tiesnese Ineta Ziemele piedalījās Luksemburgas Maksa Planka Institūta organizētajā Starptautisko tiesību un strīdu atrisināšanas departamenta atvēršanas konferencē par tēmu “Starptautiskās tiesības un prāvas”.

Ineta Ziemele kopā ar Eiropas Savienības tiesas tiesnesi Allanu Rosas (Allan Rosas), bijušo Starptautiskās tiesas tiesnesi Bruno Simmu (Bruno Simma), Pasaules Tirdzniecības organizācijas pārstāvi Gabrieli Marso (Gabrielle Marceau) un advokāti starptautiskās arbitrāžas procesos Jasu Banifatemi (Yas Banifatemi) dalījās pieredzē par tiesu un arbitrāžu procesu regulējuma nozīmi taisnīgas tiesas nodrošināšanā un sprieda par atšķirībām starp pastāvīgo tiesu un arbitrāžu darbību, kā arī par procedūras regulējuma ietekmi uz to, kā tiesas tiek uztvertas sabiedrībā.

Dalībnieku vairākums pauda pārliecību, ka īpaši liela nozīme ir skaidri regulētai strīda izskatīšanas procedūrai starptautisko tiesību sistēmas ietvaros, proti, strīdā iesaistītajām pusēm tiek nodrošināta iespēja zināt savas tiesības un pienākumus procesa laikā un paredzēt tā virzību. Tas ir viens no nepieciešamajiem elementiem sprieduma leģitimitātes un autoritātes nodrošināšanai. Sprieduma motivācija, kā arī skaidri regulēta strīda izskatīšanas procedūra ir būtisks priekšnoteikums uzticības veidošanai attiecībā uz starptautisko tiesu vai tribunālu.