Tiesiskas valsts bruņinieks – Satversmes tiesas tiesnesis Romāns Apsītis (1939-2022)

22.02.2022.

Satversmes tiesas tiesnešu un darbinieku atmiņās Romāns Apsītis paliks kā ideālists, kas neko neprasīja sev, un pienākuma cilvēks, kas uzticīgi kalpoja savai valstij. Romāns Apsītis dzimis 1939. gada 13. februārī. Savās jubilejas reizēs viņš bieži atgādināja, ka viņa profesionālo izvēli un interesei par vēsturi noteica MolotovaRibentropa pakts. Ar netaisnību un prettiesisku rīcību nedrīkstot samierināties. Ikvienam ir jādara viss, kas stāv viņa spēkos, lai pasaulē valdītu miers un taisnīgums.

Romāns Apsītis visu savu mūžu veltījis demokrātiskas tiesiskas valsts principu un vērtību aizsardzībai, pildot tiesību doktora, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktora, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesora, Latvijas Republikas Augstākās padomes deputāta, 5. un 6. Saeimas deputāta, tieslietu ministra, Satversmes tiesas tiesneša un priekšsēdētāja vietnieka, kā arī tiesībsarga amata pienākumus. Bijis arī viens no deklarācijas “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” autoriem un par tās tapšanu viņš pats reiz teicis: “Neatkarības deklarācija, kuru kā vārīgu putnēnu sešas nedēļas nēsāju savā somā, ir pacēlusies spārnos. Šis putns lido pār Latviju un visu pasauli.” Apsīša kungam bija tā laime pavadīt šo putnu viņa lidojumā. Viņam piemītošas rakstura īpašības – nosvērtība, patriotisms, laipnība, mērķtiecīgs cīņasspars, kā arī profesionālie sasniegumi ļauj Romānu Apsīti dēvēt par tiesiskas valsts bruņinieku.

Romāna Apsīša pašaizliedzīgais darbs tika pelnīti novērtēts arī viņa mūža laikā – apbalvots ar III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni, 1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi, Tieslietu ministrijas I pakāpes atzinības rakstu un Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīmi.

Satversmes tiesā Romāns Apsītis bija viens no tiesnešiem, kas lika pamatus tiesas darba kultūrai un tiesas spriešanas tradīcijai. Viņu raksturoja vienkāršība apvienojumā ar apbrīnojamu pedantismu it visās lietās – uz rakstāmgalda precīzi izvietoti priekšmeti, uzasināti zīmuļi. Vienmēr rūpīgi izlasīts teksts, pamanīta katra mazākā nepilnība. Nerimstoša cenšanās skaidri formulēt domu un izteikt to lakoniski. Spilgti kolēģu atmiņās palicis Apsīša kunga izkoptais rokraksts. Lietu kārtība un tiekšanās uz ideālu, arī detaļās, ir mantojums, kuru Satversmes tiesai atstājis Romāns Apsītis.

Satversmes tiesa izsaka godpilnu pateicību par mūža darbu, kas veltīts Latvijai. Romāna Apsīša pašaizliedzīgais darbs neatkarīgas un tiesiskas Latvijas labā, vairojot uzticību Satversmei, būs mūžīgā piemiņā.

Visdziļākā līdzjūtība Romāna Apsīša ģimenei un tuviniekiem.