VIDEO IERAKSTS: Tiesas sēde (3) ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2022-02-01

06.04.2023.

Ceturtdien, 6. aprīlī, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2022-02-01 “Par likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 38. panta pirmās, otrās daļas un 42. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 91. pantam, kā arī 105. panta pirmajam un trešajam teikumam un likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 42. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 92. panta pirmajam teikumam”.

Lietas Nr. 2022-02-01 izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks 6. aprīlī plkst. 9.00 Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Tiesas sēdes norisi tiešraidē varēs vērot Satversmes tiesas Youtube kontā:

Detalizēta informācija par lietu Nr. 2022-02-01 pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2022-02-01