Tiekas Satversmes tiesas un Augstākās tiesas priekšsēdētāji

12.01.2017.

Ceturtdien, 12. janvārī, Augstākajā tiesā notika Satversmes tiesas un Augstākās tiesas priekšsēdētāju tikšanās. Tās laikā Aldis Laviņš un Ivars Bičkovičs pārrunāja abu augstāko tiesu varas institūciju darba aktualitātes un turpmāko sadarbību.

Amatpersonas sarunā apstiprināja informācijas apmaiņas nepieciešamību starp abām tiesām gan judikatūras atziņu jomā, gan tiesu darba nodrošināšanas un administrēšanas jautājumos.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs arī informēja par laiku un kārtību, kādā Augstākās tiesas tiesnesis Jānis Neimanis, ko Saeima apstiprinājusi Satversmes tiesas tiesneša amatā, varētu stāties pie Satversmes tiesas tiesneša pienākumu pildīšanas.

IMG_4913-12