Spriedumu lietā par normām, kas noteica kriminālatbildību par operatīvās darbības pasākumu traucēšanai paredzētu iekārtu un ierīču aprites aizlieguma pārkāpumu, pasludinās 21. februārī plkst. 10.00

22.01.2019.

2019. gada 22. janvārī Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2018-10-0103 “Par Krimināllikuma 237.1 panta otrās daļas, redakcijā, kas bija spēkā no 2013. gada 1. aprīļa līdz 2015. gada 1. decembrim, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 90. pantam un 92. panta otrajam teikumam un Ministru kabineta 2007. gada 25. septembra noteikumu Nr. 645 “Noteikumi par Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstu” pielikuma 10A905 sadaļas “e” apakšpunkta redakcijā, kas bija spēkā no 2009. gada 28. novembra līdz 2014. gada 23. janvārim, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta otrajam teikumam”.

Satversmes tiesa turpināja uzklausīt lietā pieaicināto personu viedokļus. Tiesas sēdē viedokli pauda: Valsts drošības dienesta pārstāvis, Valsts drošības dienesta Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldes 1. nodaļas galvenā inspektore Antra Stradiņa, Stratēģiskās nozīmes preču kontroles komitejas Stratēģiskas nozīmes preču eksporta kontroles nodaļas vadītāja vietnieks Nauris Rumpe un Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta Administratīvi tiesiskās nodaļas vadītāja Kristīne Rogule, Tiesībsarga biroja juridiskais padomnieks Juris Siļčenko un Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes asociētais profesors Dr.iur. Aldis Lieljuksis.

Satversmes tiesa noklausījās tiesas debates, kurās izteicās pieteikuma iesniedzējs Mareks Beluga un viņa pilnvarotā pārstāve zvērināta advokāte Jekaterina Halturina, kā arī Saeimas pilnvarotā pārstāve Juridiskā biroja vecākā juridiskā padomniece Ilze Tralmaka un Ministru kabineta pārstāvis Iekšlietu ministrijas Valsts sekretāra vietnieks Vilnis Vītoliņš. Satversmes tiesa uzklausīja lietas dalībnieku replikas un pabeidza lietas izskatīšanu.

Satversmes tiesa spriedumu lietā pasludinās 2019. gada 21. februārī plkst. 10.00 tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos. Tiesas sēde notiks Satversmes tiesa sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Dalība tiesas sēdē

Lūdzam personas, kuras vēlas apmeklēt tiesas sēdi, pieteikties tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e-pastu Baiba.Tropina@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830746.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem tiesas sēdes apmeklējums jāpiesaka, rakstot uz e-pastu Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830749, 26200580.

Lūdzam uz tiesas sēdi ierasties savlaicīgi. Lai netraucētu tiesas sēdes norisi, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem filmēšanas un fotografēšanas aparatūra jāsagatavo pirms tiesas sēdes sākuma. Pēc tiesas sēdes sākuma personas tiesas sēžu zālē netiks ielaistas.

Satversmes tiesas sēde. Foto: Satversmes tiesas arhīvs.

Saistītā lieta: 2018-10-0103