Spriedums lietā par normām, kas nosaka izglītības ieguves valodu, tiks pasludināts 23. aprīlī plkst. 10.00; pieejams tiešraides links

16.04.2019.

Otrdien, 23. aprīlī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa pasludinās spriedumu lietā Nr. 2018‑12‑01 “Par 2018. gada 22. marta likuma “Grozījumi Izglītības likumā” 1. panta pirmās daļas, otrās daļas vārdu “pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē, ievērojot šā likuma 41. panta noteikumus”, 3. panta pirmās daļas vārda “pamatizglītības” un 2018. gada 22. marta likuma “Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” 2. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta otrajam teikumam, 112. pantam un 114. pantam”.

Sprieduma pasludināšana notiks Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Pēc sprieduma pasludināšanas sprieduma teksts tiks publicēts Satversmes tiesas mājaslapā sadaļas “Lietas” apakšsadaļā “Ierosinātās un izskatītās lietas” zem attiecīgā lietas numura. Satversmes tiesas likumā noteiktajā kārtībā un termiņā spriedums tiks publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Par Satversmes tiesas pasludināto spriedumu tiks izsūtīta preses relīze.

Pēc sprieduma pasludināšanas plkst. 11.30 plašsaziņas līdzekļu pārstāvji aicināti uz preses konferenci. Preses konferencē piedalīsies Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova.

Vēršam uzmanību, ka ikviens interesents sprieduma pasludināšanu un preses konferenci varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un Latvijas Vēstneša portālā.

Sprieduma pasludināšana tiešraidē būs vērojama šeit:

Preses konferences tiešraide būs vērojama šeit:

Personas, kuras plāno apmeklēt sprieduma pasludināšanu, aicinātas pieteikties līdz 18. aprīlim (ieskaitot) tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e-pastu Baiba.Tropina@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830746.

Piesakoties Jūs vienlaikus dodat piekrišanu, ka Jūs var fotografēt un filmēt tiesas sēdes laikā un izmantot šos ierakstus gan analogā, gan digitālā vidē saistībā ar notikuma dokumentāciju un publiskošanu.

Informējam, ka saskaņā ar Satversmes tiesas reglamenta 104. punktu vieta tiesas zālē ierādāma vispirms plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un personām, kuras savlaicīgi pieteikušās noteiktajā kārtībā.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem tiesas sēdes apmeklējums līdz 18. aprīlim (ieskaitot) jāpiesaka, rakstot uz e‑pastu Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830749, 26200580. Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem filmēšanas un fotografēšanas aparatūra jāsagatavo un jāizvieto zālē pirms tiesas sēdes sākuma.

Lai savlaicīgi ieņemtu vietas tiesas sēžu zālē un netraucētu sprieduma pasludināšanu, apmeklētājiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem uz sprieduma pasludināšanu jāierodas laikā no plkst. 9.30 līdz plkst. 9.50.

Pēc plkst. 10.00 personas tiesas sēžu zālē netiks ielaistas.