Sešus mēnešus Satversmes tiesas padomnieka amata pienākumus pildīs Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Valdis Vazdiķis

02.01.2018.

Satversmes tiesa pagājušā gada 1. septembrī sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Tiesu administrāciju pirmo reizi izsludināja konkursu, kurā vispārējās jurisdikcijas un administratīvo tiesu tiesnešiem tika dota iespēja pieteikties praksē Satversmes tiesā. Satversmes tiesa izveidoja prakses vietu kā tiesu sadarbības veicināšanas instrumentu, apzinoties, ka tiesiskā demokrātiskā valstī vienota tiesību sistēma pastāv tad, ja pastāv sadarbība un dialogs starp Satversmes tiesu un vispārējās jurisdikcijas tiesām.

No šodienas Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Valdis Vazdiķis uz sešiem mēnešiem uzsāk darbu Satversmes tiesā un pildīs Satversmes tiesas padomnieka amata pienākumus. Pildot Satversmes tiesas padomnieka amata pienākumus, tiesnesim būs iespēja dalīties savā pieredzē, padziļināti apgūt Satversmes tiesas procesu, papildināt zināšanas par Satversmē iekļautajiem principiem un vērtībām, kā arī cilvēktiesību aizsardzības jautājumiem.

Izsludinot konkursu, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele uzsvēra, ka šī iniciatīva ir uzsākta ar mērķi stiprināt Latvijas valsts konstitucionālo iekārtu un veicināt tiesu dialogu. Viņa vērsa uzmanību, ka Satversmes tiesa vienmēr ir veicinājusi tiesu dialogu gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, tomēr šādā formā Satversmes tiesa tiesu dialogs nacionālā līmenī īstenos pirmo reizi.

Satversmes tiesas iniciatīvu atzinīgi novērtē arī tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, kurš uzsvēra, ka šī iniciatīva ir ieguvums ne tikai konkrētam tiesnesim, bet arī tiesu sistēmai kopumā, jo Latvijas vispārējās jurisdikcijas tiesu judikatūra varēs veidoties jaunā – vēl augstākā kvalitātē.