Satversmes tiesu pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē tiesneši un prokurori no Eiropas Savienības valstīm

07.06.2017.

Šodien, 7. jūnijā, Satversmes tiesā pieredzes apmaiņas programmas ietvaros bija ieradušies tiesneši un prokurori no vairākām Eiropas Savienības (ES) valstīm. Ārvalstu viesus Satversmes tiesā uzņēma Satversmes tiesas padomnieks Kristaps Tamužs.

Apmeklējuma laikā dalībniekiem tika sniegta informācija par konstitucionālās kontroles modeli Latvijā, Satversmes tiesas funkcijām, kompetenci un darba metodēm. Sarunas laikā tika sniegts ieskats Satversmes tiesas procesā un akcentēta tiesas zīmīgā loma Latvijas demokrātisko vērtību stiprināšanā, kā arī sniegts pārskats par Satversmes tiesas jaunākajiem un būtiskākajiem nolēmumiem. Tikšanās noslēgumā klātesošie uzdeva vairākus jautājumus, tostarp par Satversmes tiesas praksi un Satversmes tiesas tiesnešu pilnvarām.

Tiesnešu un prokuroru pieredzes apmaiņas vizīti Rīgā organizēja Latvijas Tiesnešu mācību centrs, īstenojot Eiropas Tiesnešu tālākizglītības tīkla (European Judicial Training Network) projektu. Šī projekta mērķis ir veicināt starpvalstu sadarbību un sekmēt tiesnešu un prokuroru savstarpējas juridiskās prakses atzīšanu, stiprinot Eiropas tiesiskās telpas vienotību. Dalībnieki pārstāvēja vairākas ES valstis: Itāliju, Vāciju, Nīderlandi, Rumāniju, Franciju, Poliju, Zviedriju un Bulgāriju.

Satversmes tiesas padomnieks K. Tamužs ar pieredzes apmaiņas vizītes dalībniekiem Satversmes tiesas sēžu zālē. Foto: K.Strazda.

Satversmes tiesas padomnieks K. Tamužs ar pieredzes apmaiņas vizītes dalībniekiem Satversmes tiesas sēžu zālē. Foto: K.Strazda.