Satversmes tiesu pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē tiesneši un prokurori no Eiropas Savienības valstīm

28.06.2022.

Šodien, 28. jūnijā, Satversmes tiesā pieredzes apmaiņas programmas ietvaros viesojās tiesneši un prokurori no vairākām Eiropas Savienības valstīm. Ārvalstu viesus Satversmes tiesā uzņēma Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina un Juridiskā departamenta vadītājs Kristaps Tamužs.

Tikšanās laikā sniegta informācija par konstitucionālās kontroles modeli Latvijā, Satversmes tiesas funkcijām, kompetenci un darba organizācijas metodēm. Dalībnieki pārrunāja arī Satversmes tiesas procesa norisi un Satversmes tiesas judikatūras aktualitātes.

Tiesnešu un prokuroru pieredzes apmaiņas vizīti Rīgā organizēja Latvijas Tiesnešu mācību centrs, īstenojot Eiropas Tiesnešu tālākizglītības tīkla (European Judicial Training Network) projektu. Šī projekta mērķis ir veicināt starpvalstu sadarbību un sekmēt tiesnešu un prokuroru savstarpējas juridiskās prakses atzīšanu, stiprinot Eiropas tiesiskās telpas vienotību. Dalībnieki pārstāvēja vairākas Eiropas Savienības valstis: Bulgāriju, Vāciju, Itāliju, Spāniju, Poliju, Ungāriju, Čehiju, Slovākiju un Rumāniju.

Foto: Satversmes tiesa.