Satversmes tiesu pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē Lietuvas Konstitucionālās tiesas darbinieki

21.04.2022.

Satversmes tiesā no 21. aprīļa līdz 22. aprīlim vizītē  ieradušies Lietuvas Konstitucionālās tiesas darbinieki, lai ar Satversmes tiesas padomniekiem un tiesnešu palīgiem pārrunātu jautājumus par abu tiesu darba organizāciju, judikatūras aktualitātes un konstitucionālās sūdzības institūtu.

Lietuvas Konstitucionālās tiesas darbiniekus vizītes sākumā uzrunāja Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina.

Priekšsēdētājs Aldis Laviņš uzsvēra: “Pieredzes apmaiņa starp tiesām ir veids, kā uzlabot tiesas spriešanas efektivitāti Latvijā un Lietuvā, kā arī stiprināt sadarbību starp tiesnešiem un tiesas juridiskajiem darbiniekiem.” Priekšsēdētājs arī bija gandarīts, ka sadarbība ar Lietuvas Konstitucionālo tiesu šogad turpināsies ar Satversmes tiesas darbinieku vizīti Viļņā.

Priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina akcentēja: “Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas sadarbība ir ne tikai pieredzes apmaiņa un aktuālās judikatūras pārrunāšana, bet arī praktiska sadarbošanās tiesiskuma stiprināšanā, savstarpēji atsaucoties uz spriedumiem.”

Vizītes pirmajā dienā Satversmes tiesas Juridiskā departamenta padomnieki un tiesnešu palīgi kopā ar Lietuvas Konstitucionālās tiesas darbiniekiem pārrunāja Satversmes tiesas darba organizāciju, kompetenci un 2021. gada tiesvedības statistiku, kā arī jautājumus, kas saistīti ar konstitucionālo sūdzību un sprieduma izpildi.

Vizītes otrajā dienā Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas darbinieki pārrunās abu tiesu judikatūras aktualitātes un Eiropas Savienības tiesību piemērošanu.

Satversmes tiesa un Lietuvas Konstitucionālā tiesa sadarbojas, lai stiprinātu dialogu un izpratni par judikatūras jautājumiem, veicinot tiesu efektīvu darbību abās valstīs. Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas kopīgās konferences un vizītes ir ilggadēja tradīcija, kas tiek kopta jau kopš 2000. gada.

 

Foto: Satversmes tiesa.

Foto: Satversmes tiesa.