Satversmes tiesu pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē Eiropas Savienības dalībvalstu tiesneši un prokurori

22.09.2021.

Šodien, 22. septembrī, Eiropas Tiesnešu apmācības tīkla apmaiņas programmas ietvaros Satversmes tiesā viesojas tiesneši un prokurori no Francijas, Grieķijas, Itālijas, Rumānijas, Slovēnijas, Spānijas un Vācijas. Vizītes mērķis ir stiprināt savstarpējo sadarbību vienotā Eiropas tiesību telpā.

Vizītes laikā apmaiņas programmas dalībnieki tikās ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju Sanitu Osipovu un Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieku Aldi Laviņu.

Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītājs Kristaps Tamužs apmaiņas programmas dalībniekiem sniedza informāciju par Satversmes tiesas kompetenci, tiesvedības procesu un Satversmes tiesas nolēmumu jaunākajām atziņām, kā arī tiesas darba organizāciju Covid-19 pandēmijas apstākļos.

Satversmes tiesa aktīvi sadarbojas ar Latvijas Tiesnešu mācību centru pieredzes apmaiņas vizīšu organizēšanā Eiropas Tiesnešu apmācības tīkla ietvaros.

Foto: Satversmes tiesa.