Satversmes tiesu oficiālā vizītē apmeklē Itālijas parlamenta delegācija

18.12.2018.

Otrdien, 18. decembrī, Satversmes tiesu oficiālās vizītes Latvijā ietvaros apmeklēja Itālijas Republikas (turpmāk – Itālija) parlamenta delegācija, kuru vadīja senatore Izabella Rauti (Isabella Rauti) un Itālijas vēstnieks Latvijā Sebastjāno Fulči (Sebastiano Fulci). Satversmes tiesā delegāciju uzņēma Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova, kā arī Satversmes tiesas tiesneši Aldis Laviņš, Gunārs Kusiņš un Artūrs Kučs.

Ineta Ziemele delegācijas pārstāvjus iepazīstināja ar Satversmes tiesas kompetenci un skaidroja konstitucionālās kontroles modeli Latvijā. Viņa stāstīja par Satversmes tiesas funkcijām to plašākajā izpratnē, tostarp minot vairākas komunikācijas aktivitātes, ko tiesa īsteno sabiedrības informēšanas un izglītošanas nolūkos ar mērķi stiprināt demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtības.

Atbildot uz delegācijas izrādīto interesi, Satversmes tiesas tiesneši pievērsās minoritāšu tiesību jautājumiem un minēja vairākas Satversmes tiesā izskatītās lietas, kurās šie tiesību jautājumi ir vērtēti. Sarunā tiesneši ieskicēja arī Satversmes tiesas starptautiskās sadarbības virzienus, kā arī vērsa uzmanību uz tiesas praksi pastāvīgi veidot dialogu nacionālā līmenī ar pārējiem valsts varas atzariem, tādējādi sekmējot šo atzaru īstenoto līdzsvara un atsvara funkciju.

Tikšanās laikā puses apsprieda Eiropas tiesiskās telpas aktualitātes, kā arī pievērsās jautājumiem, kas saistīti ar valstu konstitucionālo identitāti.

Tikšanās noslēgumā Ineta Ziemele pateicās delegācijai par tās izrādīto interesi un vizīti Satversmes tiesā un dāvināja delegācijas vadītājai Satversmes tiesas nozīmīgāko spriedumu krājumu angļu valodā.

Itālijas parlamenta delegācijas sastāvā bija senatore Izabella Rauti (Isabella Rauti), deputāti – Roberto Baņasko (Roberto Bagnasco), Salvators Kajata (Salvatore Caiata), Federiko Mollikone (Federico Mollicone), Džianpietro Maffoni (Giampietro Maffoni), Antonio Tasso (Antonio Tasso) –, kā arī delegāciju pavadošie asistenti, Džiandžiakomo Kalovīni (Giangiacomo Calovini) un Marko Lepre (Marco Lepre). Delegāciju pavadīja arī pārstāves no Itālijas vēstniecības Latvijā Ieva Baltuže, Inese Kleinupe-Smaile un Veronika Pečencova.

Foto no tikšanās pieejami šeit.

Satversmes tiesas tiesneši uzņem Itālijas parlamenta delegāciju Satversmes tiesā. Foto: Satversmes tiesas arhīvs.