Satversmes tiesu oficiālā vizītē apmeklē Gruzijas parlamenta priekšsēdētājs

16.01.2018.

Pirmdien, 15. janvārī, Satversmes tiesu oficiālās vizītes Latvijā ietvaros apmeklēja Gruzijas parlamenta priekšsēdētājs Iraklijs Kobahidze (Irakli Kobakhidze) un viņa vadītā delegācija. Satversmes tiesā delegāciju uzņēma Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs, Satversmes tiesas priekšsēdētājas padomniece Laila Jurcēna un Satversmes tiesas priekšsēdētājas palīdze Ketija Strazda.

Gruzijas parlamenta priekšsēdētājs Iraklijs Kobahidze Satversmes tiesas pārstāvjiem sniedza ieskatu par Gruzijas konstitucionālo iekārtu un šobrīd valstī ieviešamo konstitucionālo reformu. Tika sniegta informācija par Gruzijas Konstitucionālās tiesas funkcijām un tās darbības virzieniem, uzsverot šīs tiesas būtisko nozīmi Gruzijas tiesu sistēmā.

Ineta Ziemele delegācijas pārstāvjus iepazīstināja ar Satversmes tiesas kompetenci un konstitucionālās kontroles modeli Latvijā. Viņa stāstīja par Satversme tiesas darbu un norādīja uz vairākiem svarīgiem Satversmes tiesas spriedumiem pagājuša gada ietvaros. Papildus tam tika sniegta informācija par Satversmes tiesas spriedumos izmantoto stingri noteikto metodoloģiju, kas, piemēram, cilvēktiesību jautājumos pamatā balstīta uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru.

Ineta Ziemele Gruzijas delegāciju informēja par Satversmes tiesas aktīvo iesaisti Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības Tiesas veidotajos tiesu tīklos, kā arī dalību dažādos konstitucionālo tiesu forumos. Viņa norādīja, ka dialogs konstitucionālo tiesu starpā ir nepieciešams, jo nodrošina efektīvu informācijas apmaiņu un klātesamību aktuālajās diskusijās par konstitucionālo tiesību jautājumiem plašākā starptautiskā mērogā.

Sarunā Ineta Ziemele uzsvēra tiesu komunikācijas ar sabiedrību svarīgo lomu, viņa ieskicēja konkrētus komunikācijas projektus, kurus Satversmes tiesa uzsākusi un īsteno sabiedrības informēšanas un izglītošanas nolūkos. Ineta Ziemele norādīja, ka visu valsts varas atzaru institūcijām un iestādēm ar savām aktivitātēm būtu jāveicina komunikācija ar sabiedrību, vienlaikus stiprinot demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtības.

Tikšanās laikā Gruzijas parlamenta priekšsēdētājs Iraklijs Kobahidzi izteica nepieciešamību veicināt abu valstu konstitucionālo tiesu sadarbību, daloties pieredzē konstitucionālās tiesvedības jautājumos.

Gruzijas parlamenta priekšsēdētāju Irakliju Kobahidzi vizītē Satversmes tiesā pavadīja Gruzijas parlamenta Eiropas integrācijas komisijas priekšsēdētāja, Gruzijas-Latvijas parlamentārās sadarbības grupas locekle Tamāra Hulordava (Tamar Khulordava), Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Eka Beselija (Eka Beselia), Veselības aprūpes un sociālo lietu komisijas priekšsēdētājs, Gruzijas-Latvijas parlamentārās sadarbības grupas loceklis Akaki Zoidze (Akaki Zoidze), Juridiskās komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Cilvēktiesību un sabiedrības integrācijas komisijas loceklis Vano Zardjašvili (Vano Zardiashvili), Gruzijas-Latvijas parlamentārās sadarbības grupas priekšsēdētājs, Aizsardzības un drošības komisijas loceklis, Reģionālās politikas un pašvaldību lietu komisijas loceklis Beka Odišarija (Beka Odisharia), Ārlietu komisijas loceklis, Gruzijas-Latvijas parlamentārās sadarbības grupas loceklis Ramazs Nikolajšvili (Ramaz Nikolaishvili).

Foto pieejamas šeit. 

Satversmes tiesā viesojas Gruzijas parlamenta priekšsēdētājs Iraklijs Kobahidze (Irakli Kobakhidze) un viņa vadītā delegācija. Foto: Ernests Dinka, Saeima.

Vizītes atspoguļojums Gruzijas parlemanta mājaslapā pieejams šeit [angļu valodā].
Gruzijas parlamenta mājaslapā pieejams vizītes atskata video [angļu un gruzīnu valodā]: