Satversmes tiesu apmeklēs Valsts prezidents

14.01.2011.

Satversmes tiesa, šogad atzīmējot tās 15 gadu jubileju, ir ieplānojusi vairākus pasākumus visa gada garumā. To skaitā ietilpst gan tikšanās ar citu varas atzaru pārstāvjiem, gan atvērto durvju diena Satversmes tiesā, gan arī starptautiskā konference.

Pirmais no jubilejas gadā plānotajiem pasākumiem ir Satversmes tiesas tiesnešu un darbinieku tikšanās ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru. Tikšanās laikā ir paredzēts apspiest Satversmes tiesas darba aktualitātes, kā arī tiesas un Valsts prezidenta sadarbības iespējas. Tikšanās notiks Satversmes tiesā trešdien, 16.februārī plkst.14:00.

Preses pārstāvjus, kas vēlas būt klāt tikšanās sākumā, lūdzam pieteikties pa e-pastu lina.kovalevska@satv.tiesa.gov.lv līdz 16.februāra plkst.10:00 un ierasties Satversmes tiesā līdz 13:45, līdzi ņemot personu apliecinošus dokumentus.