Satversmes tiesu apmeklēs Ministru prezidents

07.06.2012.

Vēloties nostiprināt tradīciju un rast iespēju tikties regulāri – vismaz vienu reizi gadā, Satversmes tiesa aicinājusi uz tikšanos Ministru prezidentu Valdi Dombrovski.

Pagājušajā gadā, atzīmējot Latvijas Republikas Satversmes tiesas 15 gadu jubileju, notika Satversmes tiesas tiesnešu tikšanās ar augstākajām valsts amatpersonām – Valsts prezidentu, Saeimas priekšsēdētāju, Ministru prezidentu un Tieslietu ministru, kuru laikā tika pārrunāti aktuāli Satversmes tiesas prakses un valsts varas atzaru sadarbības jautājumi.

Arī citu valstu konstitucionālo tiesu pieredze liecina, ka šādas tikšanās ir veiksmīga platforma valsts konstitucionālo problēmu apspriešanai visaugstākajā līmenī.

2012. gada pavasarī Satversmes tiesu jau apmeklējušu Valsts prezidents Andris Bērziņš, Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa un tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš.

Ceturtdien, 7. jūnijā plkst. 10:00 Ministru prezidents tiksies ar Satversmes tiesas tiesnešiem, lai apspriestu Satversmes tiesas lomu valsts konstitucionālo vērtību stiprināšanā un pārrunātu Satversmes tiesas prakses aktuālākos jautājumus, nesaistot tikšanos ar konkrētām tiesā skatāmām lietām.

Preses pārstāvjus, kas vēlas būt klāt tikšanās sākumā vai beigās, lūdzam ierasties Satversmes tiesā savlaicīgi, līdzi ņemot personu apliecinošus dokumentus.