Satversmes tiesu apmeklēja Valsts prezidents

10.02.2015.

Šodien, 10. februārī, Satversmes tiesu apmeklēja Valsts prezidents Andris Bērziņš. Tikšanās laikā ar Satversmes tiesas tiesnešiem pārrunātas aktuālas Satversmes tiesas lietas un valsts konstitucionālās problēmas.

Tikšanās laikā pārrunāti jautājumi par Satversmes tiesas starptautiskās sadarbības šā gada aktualitātēm, tostarp Vācijas Federatīvās Konstitucionālās tiesas tiesnešu vizīti Latvijā. Savukārt, runājot par šogad izskatāmajām lietām, sarunas dalībnieki citastarp pieskārās arī izglītības un zinātnes attīstības problēmām, proti, izglītības sistēmas trūkumiem un nepietiekamajam zinātnes finansējumam. Satversmes tiesa, gatavojot lietas izskatīšanai, ir saskārusies ar grūtībām ekspertu piesaistīšanā, secinot, ka grūtību pamatā ir minētās izglītības un zinātnes problēmas.

Tāpat tikšanās laikā pārrunātas Satversmes tiesas attīstības iespējas.