Satversmes tiesu apmeklēja Valsts prezidents

15.10.2015.

Šodien, 15. oktobrī, Satversmes tiesu apmeklēja Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Tikšanās laikā ar Satversmes tiesas tiesnešiem pārrunātas konstitucionālās problēmas un sadarbības jautājumi.

Satversmes tiesas tiesneši informēja Valsts prezidentu gan par aktuālajām lietām, gan par pieteikumos skartajiem jautājumiem. Sarunas dalībnieki vienojās par to, ka ir nepieciešama institūciju sadarbība, lai mazinātu normatīvo aktu mainību, kā arī informētu sabiedrību par tiesību jautājumiem. Valsts prezidents vērsa uzmanību uz to, ka sabiedrības informētība par tiesību aizsardzības mehānismiem ir citastarp nepieciešama arī prognozējamas tiesiskās un uzņēmējdarbības vides veidošanā.

Tāpat sarunā tika pievērsta uzmanība aktuālajiem Satversmes tiesas darba jautājumiem, tostarp darbam pie Satversmes tiesas kapacitātes stiprināšanas.