Satversmes tiesu apmeklēja Ukrainas Augstākās tiesas tiesneši

17.05.2016.

Šodien, 17. maijā, Satversmes tiesu apmeklēja Ukrainas Augstākās tiesas tiesneši: Viktors Marinčenko, Bogdans Pošva un Anatolijs Jemecs. Viņi tikās ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju Aldi Laviņu un Satversmes tiesas Juridiskā departamenta darbiniekiem. Satversmes tiesas pārstāvji viesiem sniedza informāciju par Satversmes tiesas darbu, tās lomu Latvijas tiesību sistēmā, kā arī darba organizācijas jautājumiem.

Vizīti organizēja Augstākā tiesa. Vizītes programmā tika paredzētas tikšanās ar tiesnešiem, prokuroriem, zvērinātiem advokātiem, Tieslietu ministrijas, Tiesu administrācijas un Latvijas Universitātes pārstāvjiem.