Satversmes tiesu apmeklēja Saeimas priekšsēdētāja

03.06.2015.

Vakar, 2. jūnijā, Satversmes tiesu apmeklēja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Tikšanās laikā runāts par aktuālajām Satversmes tiesas lietām un valsts konstitucionālajām problēmām.

Satversmes tiesas tiesneši, runājot par Satversmes tiesas kā valsts galvenā tiesiskās domas virzītāja attīstību, ieskicēja Satversmes tiesas attīstības vīziju vidējā termiņā (līdz septiņiem gadiem).

Runājot par institūciju sadarbību, Saeimas priekšsēdētāja piekrita tam, ka tiesiskuma stiprināšanas nolūkā ir svarīgi stiprināt gan Satversmes tiesas, gan Saeimas Juridiskā biroja kapacitāti. Tāpat tikšanās dalībnieki vienojās par to, ka ir nepieciešams uzlabot institūciju sadarbību, nodrošinot efektīvāku dokumentu apriti un savstarpējo komunikāciju.

Saeimas priekšsēdētāja tika informēta par Satversmes tiesas jaunās mājas lapas izstrādi. Mājas lapa tiek izstrādāta, lai uzlabotu informācijas pieejamību.