Satversmes tiesu apmeklēja Moldovas Konstitucionālās tiesas pārstāvji

02.06.2015.

Satversmes tiesa no šā gada 18. maija līdz 19. maijam rīkoja mācību semināru, kurā piedalījās Moldovas Konstitucionālās tiesas darbinieki. Moldovas Konstitucionālās tiesas darbinieku vizīte notika ar ANO Attīstības programmas atbalstu, par sadarbības partneriem tika izvēlēta Satversmes tiesa un Lietuvas Konstitucionālo tiesa.

Semināra laikā Moldovas kolēģi tika informēti par Satversmes tiesas kompetenci un praksi, īpašu uzmanību pievēršot jautājumiem par pamattiesību ierobežojumu izvērtēšanu un procesuālajiem jautājumiem. Tāpat tika pārrunāta nolēmumu apkopošanas metodoloģija, kā arī Satversmes tiesas pieredze citu konstitucionālo tiesu un starptautisko institūciju pieņemto tiesību aktu izmantošanā Satversmes tiesas nolēmumu sagatavošanā.

Semināra laikā Moldovas delegācijai bija iespēja iepazīties arī ar Satversmes tiesas pieredzi tiesas darba organizācijas jautājumu risināšanā, kā arī vērot tiesas sēdes ar lietas dalībnieku piedalīšanos norisi.

Pēc vizītes Latvijā Moldovas kolēģi devās uz Lietuvu, kur norisinājās mācību seminārs Lietuvas Konstitucionālajā tiesā.

Satversmes tiesa turpina veidot un uzturēt divpusējo sadarbību ar citu valstu konstitucionālajām tiesām un konstitucionālās uzraudzības orgāniem,  tostarp aizsākot jaunu sadarbības līmeni, proti, konstitucionālo tiesu darbinieku sadarbību un pieredzes apmaiņu. Šāda sadarbība ir izveidojusies ar Lietuvas Konstitucionālās tiesas kolēģiem, savukārt 2014. gada novembrī Satversmes tiesa rīkoja mācību semināru Kirgizstānas Augstākās tiesas Konstitucionālās palātas darbiniekiem.