Satversmes tiesu apmeklēja jaunie tiesneši un tiesneša amata kandidāti

17.09.2015.

Satversmes tiesu šā gada 16. septembrī mācību ietvaros apmeklēja tiesneša amata kandidāti un jaunie tiesneši, kas mācās Latvijas Tiesnešu mācību centra jauno tiesnešu kursā.

Tiesneši un tiesneša amata kandidāti tikās ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju Aldi Laviņu un Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāju Allu Spali. Viesu uzmanībai tika piedāvāta lekcija par Satversmes tiesas kompetenci, aktuālajām tiesas lietām, konstitucionālo tiesību un cilvēktiesību attīstības tendencēm, kā arī tiesas vēsturi. Īpaša uzmanība tika pievērsta jautājumam par tiesas pieteikumu Satversmes tiesā. Saskaņā ar Satversmes tiesas likumu, jebkuras instances tiesai, izskatot civillietu, krimināllietu vai administratīvo lietu, ir tiesības vērsties Satversmes tiesā, ja tiesa uzskata, ka norma, kas būtu jāpiemēro šajā lietā, neatbilst augstāka juridiska spēka tiesību normai. Tiesas, risinot sarežģītus tiesību strīdus, šo iespēju izmanto: Satversme tiesa savas darbības laikā ir ierosinājusi 51 lietu pēc tiesu pieteikumiem. Tādēļ arī jaunajiem tiesnešiem ir svarīgi pārzināt konstitucionālās tiesības un Satversmes tiesas procesu.

Atvadoties, Satversmes tiesas priekšsēdētājs jaunajiem un topošajiem tiesnešiem novēlēja veiksmi grūtajā un atbildīgajā tiesneša darbā.