Satversmes tiesu apmeklē Valsts prezidents Raimonds Vējonis

11.10.2017.

Šodien, 11. oktobrī, Satversmes tiesu oficiālā vizītē apmeklēja Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Vizītes ietvaros Valsts prezidents tikās ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju Inetu Ziemeli un Satversmes tiesas tiesnešiem: Sanitu Osipovu, Aldi Laviņu, Gunāru Kusiņu, Daigu Rezevsku un Jāni Neimani.

Tikšanās laikā Valsts prezidents un Satversmes tiesas tiesneši pārrunāja aktuālos konstitucionālo tiesību jautājumus, diskutējot par dažādiem to aspektiem.  Satversmes tiesas priekšsēdētāja informēja Valsts prezidentu par Satversmes tiesas darbu, aktuālajām lietām, kā arī vairākām Satversmes tiesas uzsāktām iniciatīvām tiesu sadarbības veicināšanas un sabiedrības informēšanas nolūkos.

Valsts prezidents atzinīgi novērtēja Satversmes tiesas darbu un uzsvēra, ka stipra konstitucionāla tiesa ir viens no svarīgiem priekšnosacījumiem tiesiskai valstij. Vienlaikus Valsts prezidents uzsvēra, ka Satversmes tiesai ir fundamentāla loma tiesiskuma izpratnes veicināšanā sabiedrībā.

Valsts prezidents un Satversmes tiesas tiesneši bija vienisprātis, ka sakārtota tiesību sistēma ir sabiedrības labklājības pamats, tāpēc nepieciešams uzlabot likumdošanas procesa kvalitāti un sekmēt valsts varas atzaru dialogu.

Runājot par Satversmes tiesā iesniegtajiem pieteikumiem, Satversmes tiesas priekšsēdētāja uzsvēra, ka daudzi Satversmes tiesā saņemtie pieteikumi diemžēl neatbilst Satversmes tiesas likuma prasībām. Lai paaugstinātu iesniegto pieteikumu kvalitāti, Satversmes tiesa šobrīd strādā pie pieteikuma formas un instrukcijas izstrādes, kā arī turpina diskusijas ar Tieslietu ministriju, lai izvērtētu iespējas sniegt valsts nodrošināto juridisko palīdzību noteiktām personu grupām arī Satversmes tiesas procesā.

Tikšanās ietvaros Satversmes tiesas priekšsēdētāja ielūdza Valsts prezidentu apmeklēt Satversmes tiesas organizēto starptautisko konferenci, kas norisināsies Latvijas simtgades ietvaros 2018. gada 24. un 25. maijā.

Valsts prezidents Raimonds Vējonis tiekas ar Satversmes tiesas tiesnešiem. No kreisās: J.Neimanis, D.Rezevska, A.Laviņš, I.Ziemele, R.Vējonis, S.Osipova, G.Kusiņš. Foto: T.Norde.

Valsts prezidents Raimonds Vējonis tiekas ar Satversmes tiesas tiesnešiem.
No kreisās: J.Neimanis, D.Rezevska, A.Laviņš, I.Ziemele, R.Vējonis, S.Osipova, G.Kusiņš. Foto: T.Norde.

Foto no Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa vizītes Satversmes tiesā pieejams šeit.