Satversmes tiesu apmeklē tiesību zinātņu vasaras skolas dalībnieki no Vācijas un Latvijas

05.08.2019.

Piektdien, 2019. gada 2. augustā, Satversmes tiesā viesojās tiesību zinātņu vasaras skolas “Projekt Netzwerk Ost-West” dalībnieki. Satversmes tiesā delegāciju uzņēma Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Satversmes tiesas darbinieki: tiesas padomnieks Uldis Krastiņš un tiesneša palīgs Andris Pumpišs.

Apmeklējuma laikā Satversmes tiesas darbinieki viesiem stāstīja par Satversmes tiesas vēsturi, konstitucionālās kontroles modeli Latvijā un tiesas ikdienas darbu. Delegācijai tika sniegta informācija par Satversmes tiesas tiesnešu izvirzīšanas un apstiprināšanas amatā kārtību, viņu pilnvarām, kā arī sniegts plašāks ieskats Satversmes tiesas procesā, akcentējot tiesas nozīmīgo lomu Latvijas kā tiesiskas demokrātiskas valsts vērtību stiprināšanā.

Tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele viesiem stāstīja par aktuālākajām Satversmes tiesā izskatītajām lietām, vēršot uzmanību uz tiesas secinājumiem un spriedumos iekļautajām atziņām.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, tiesas padomnieks Uldis Krastiņš un tiesneša palīgs Andris Pumpišs ar tiesību zinātņu vasaras skolas “Projekt Netzwerk Ost-West” dalībniekiem. Foto: Satversmes tiesas arhīvs.