Satversmes tiesu apmeklē Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece

19.01.2018.

Šodien, 19. janvārī, Satversmes tiesu oficiālā vizītē apmeklēja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Saeimas priekšsēdētāja un viņas vadītā delegācija tikās ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju Inetu Ziemeli un Satversmes tiesas tiesnešiem: Sanitu Osipovu, Aldi Laviņu, Gunāru Kusiņu, Jāni Neimani un Artūru Kuču, kā arī Satversmes tiesas priekšsēdētājas padomnieci Lailu Jurcēnu un priekšsēdētājas palīdzi Ketiju Strazdu.

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece atzinīgi novērtēja Satversmes tiesas darbu un uzsvēra Satversmes tiesas autoritāti parlamentā. Viņa izteica pateicību par veiksmīgo Saeimas un Satversmes tiesas līdzšinējo sadarbību. Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece kā uzskatāmu piemēru īstenotajai sadarbībai minēja Satversmes tiesas iniciatīvu pagājušā gada decembrī sadarbībā ar Saeimu organizēt Satversmes tiesas ikgadējo konferenci, kurā tika runāts par likumdošanas kvalitātes jautājumiem un valsts budžeta konstitucionālo kontroli.

Tikšanās laikā tika apspriestas arī ar tiesu varu saistītas aktualitātes, akcentējot jautājumus par tiesu varas autoritātes stiprināšanu. Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un Satversmes tiesas tiesneši bija vienisprātis, ka savstarpējā sadarbība būtu jāveido arī Latvijas simtgades pasākumu ietvaros ar mērķi stiprināt iedzīvotāju valstisko apziņu un rosināt ikviena Latvijas iedzīvotāja lepnumu par Latvijas valsti.

Tikšanās noslēgumā Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele informēja Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci par Satversmes tiesas sagatavoto pārskatu par darbu 2017. gadā. Viņa iezīmēja sagatavotā gada pārskata saturu, vēršot uzmanību, ka, gatavojot pārskatu, īpaši ir domāts par tā lielāku saprotamību ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

Satversmes tiesa norāda, ka šāda valsts varas atzaru dialoga forma ir svarīga demokrātiskā tiesiskā valstī, stiprinot varu atsvaru un līdzsvaru.

Foto no tikšanās pieejami šeit.

Satversmes tiesas tiesnešu tikšanās ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci. Foto: Ieva Ābele, Saeima.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Ieva Ābele, Saeima.