Satversmes tiesu apmeklē Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece

22.05.2019.

Otrdien, 21. maijā, Satversmes tiesu oficiālā vizītē apmeklēja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Saeimas priekšsēdētāju un viņas vadīto delegāciju uzņēma Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Satversmes tiesas tiesneši: Sanita Osipova, Gunārs Kusiņš, Daiga Rezevska un Artūrs Kučs. Tikšanās laikā puses apsprieda ar tiesu varu saistītas aktualitātes, kā arī jautājumus par Satversmes tiesas kā Satversmē noteikta konstitucionālā orgāna neatkarības stiprināšanu.

Satversmes tiesas tiesneši uzņem viesos Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci. Foto: Ernests Dinka, Saeima.

Saeimas priekšsēdētāja atzinīgi novērtēja Satversmes tiesas darbu un atzina, ka Satversmes tiesa publiskajā telpā kļūst arvien redzamāka, turklāt vērojams, ka Satversmes tiesa kļūst par viedokļa līderi. Saeimas priekšsēdētāja atzīmēja arī Satversmes tiesas īstenotās aktivitātes, kas ne tikai rosina vērtību diskursu, bet arī veicina likuma varas stiprināšanu sabiedrībā.

Runājot par Satversmes tiesas neatkarības stiprināšanu, Satversmes tiesas priekšsēdētāja informēja Saeimas priekšsēdētāju par Satversmes tiesas konstruktīvo sadarbību ar Saeimas Juridisko komisiju un Tiesu politikas apakškomisiju.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja uzsvēra, ka Satversmes tiesai ir laiks nostiprināties darbam nākamajās desmitgadēs, tāpēc šobrīd būtu vēlams pievērsties aspektiem, kas nodrošinātu maksimālu Satversmes tiesas neatkarību, proti, ne tikai finansiāli un administratīvi, bet arī sakārtojot Satversmes tiesas tiesneša statusa jautājumus. Puses bija vienisprātis, ka darbs pie šo jautājumu izvērtēšanas jāturpina.

Tikšanās noslēgumā Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka Saeima un Saeimas deputāti uz Satversmes tiesu raugās ar lielu cieņu, uzticību un paļāvību. Satversmes tiesas priekšsēdētāja pauda gandarījumu par dzirdēto un uzsvēra, ka cienīta tiesu vara ir viens no tiesiskās kultūras un Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstības stūrakmeņiem.

Satversmes tiesas tiesneši un Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Foto: Ernests Dinka, Saeima.

Foto no tikšanās ir pieejami šeit.