Satversmes tiesu apmeklē Moldovas Republikas vēstnieks Latvijā Jeudžens Revenko

29.10.2018.

Piektdien, 26. oktobrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele tikās ar Moldovas Republikas (turpmāk – Moldova) vēstnieku Latvijā Jeudženu Revenko (Eugen Revenco).  Tikšanās laikā puses pārrunāja sadarbības jautājumus, kas saistīti ar iespējamo Moldovas Konstitucionālas tiesas juristu pieredzes apmaiņu Satversmes tiesā.

Idejas iniciators ir Moldovas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs Mihajs Poalelundži  (Mihai Poalelungi). Ineta Ziemele uzsvēra, ka Satversmes tiesa labprāt atbalstītu Moldovas Konstitucionālās tiesas izaugsmi un sniegtu savu ieguldījumu, lai izstrādātu pieredzes apmaiņas programmu un nodrošinātu tās īstenošanu.

Ineta Ziemele sniedza ieskatu, ka pieredzes apmaiņas ietvaros Moldovas Konstitucionālas tiesas juristiem būtu iespēja izzināt Satversmes tiesas procesu un konstitucionālo kontroles modeli Latvijā, gūt priekšstatu par Satversmes tiesas darbu un praktiski apgūt Satversmes tiesas nolēmumos izmantoto stingri noteikto metodoloģiju, vērtējot gan pamattiesību aizskārumus, gan likumdošanas kvalitātes jautājumus.

Puses bija vienisprātis, ka jāturpina sarunas par projekta īstenošanu un finansējuma piesaisti tā realizēšanai jau nākamā gada ietvaros.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Moldovas Republikas vēstnieks Latvijā Jeudžens Revenko. Foto: Satversmes tiesas arhīvs.