Satversmes tiesu apmeklē Moldovas Republikas parlamenta delegācija

27.09.2019.

Ceturtdien, 26. septembrī, Satversmes tiesā viesojās Moldovas Republikas (turpmāk – Moldova) parlamenta delegācija, kuru pavadīja arī Moldovas vēstnieks Latvijā Jeudžens Revenko (Eugen Revenco). Satversmes tiesā delegāciju uzņēma Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska, priekšsēdētājas padomnieks Inguss Kalniņš un priekšsēdētājas palīdze Ketija Strazda.

Tikšanās sākumā Ineta Ziemele delegācijas pārstāvjus iepazīstināja ar Satversmes tiesas vēsturi, tās kompetenci un konstitucionālās kontroles modeli Latvijā. Viņa uzsvēra, ka Satversmes tiesas uzdevums ir vērtēt tiesību normu atbilstību Latvijas Republikas Satversmei, kā arī līdzsvarot divu vai vairāku pamattiesību “sadursmes”, balstoties uz demokrātiskas tiesiskas valsts pamatprincipiem, vienlaikus ņemot vērā Eiropas Savienības un starptautiskās tiesības.

Foto: Satversmes tiesa.

Tikšanās laikā Moldovas parlamentāriešu delegācija vēlējās izzināt Satversmes tiesas judikatūru lietās, kurās tiesa vērtējusi jautājumus par personas datu aizsardzību. Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska delegācijas pārstāvjiem skaidroja, ka Satversmes tiesa savā judikatūrā ir atzinusi vispārīgus personas datu aizsardzības principus: tiesiskums, taisnīgums, minimalitāte un anonimitāte. Viņa ieskicēja katra principa tvērumu, skaidroja tiesas metodoloģiju šādu lietu spriešanā, kā arī vērsa uzmanību uz divām nesenām lietām (lieta Nr. 2018-18-01 un lieta Nr. 2018-11-01), kas saistītas ar personas datu aizsardzību.

Tikšanās noslēgumā Ineta Ziemele delegāciju informēja, ka šogad Satversmes tiesai ir izveidojusies sadarbība arī ar Moldovas Konstitucionālo tiesu. Proti, jūnijā Satversmes tiesā pieredzes apmaiņas vizītē viesojās četri Moldovas Konstitucionālās tiesas tiesnešu palīgi. Viņa uzsvēra, ka līdz šā gada beigām iecerētas vēl divas Moldovas Konstitucionālās tiesas pieredzes apmaiņas vizītes Satversmes tiesā. Vizītes finansēs Latvijas valdība atbilstoši Latvijas Attīstības sadarbības politikas plānam 2019. gadā un šā plāna sadaļai “Latvijas ekspertīzes nodošana partnervalstīm”.

Moldovas delegācijas sastāvā bija deputāti Kirils Motpans (Chiril MOȚPAN), Valsts drošības, aizsardzības un sabiedriskās kārtības komitejas priekšsēdētājs, Ivans Zabunovs (Ivan ZABUNOV), Cilvēktiesību un etnisko attiecību komitejas pārstāvis, Vasile Bolea (Vasile BOLEA), Iecelšanas un imunitātes juridiskās komitejas pārstāvis, kā arī Eduards Raducans (Eduard RĂDUCAN), Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra direktors.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska ar Moldovas Republikas parlamenta deputātiem un Moldovas vēstnieku Latvijā Jeudženu Revenko. Foto: Satversmes tiesa.

Vizīte tika organizēta Latvijas un Vācijas kopīgi īstenotā un Eiropas Savienības finansētā Twinning projekta “Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšana”, Nr. MD 13 ENPI JH 03 17 (MD/29) ietvaros.