Satversmes tiesu apmeklē Ministru prezidents Māris Kučinskis

14.06.2018.

Šodien, 14. jūnijā, Satversmes tiesu oficiālā vizītē apmeklēja Ministru prezidents Māris Kučinskis. Ministru prezidentu un viņa vadīto delegāciju Satversmes tiesā uzņēma Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Satversmes tiesas tiesneši – Aldis Laviņš, Gunārs Kusiņš, Daiga Rezevska, Jānis Neimanis un Artūrs Kučs –, kā arī priekšsēdētājas palīdze Ketija Strazda.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja atklāja sarunu, informējot Ministru prezidentu par jaunāko iesniegto pieteikumu un Satversmes tiesā izskatāmo lietu statistiku. Viņa vērsa uzmanību uz Satversmes tiesas plašāko publiski tiesisko lomu tiesiskās domas veidošanā un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā.

Ministru prezidents atzinīgi novērtēja Satversmes tiesas darbu un tās augsto reputāciju sabiedrībā. Viņš izteica gandarījumu par veiksmīgi noorganizēto starptautisko konferenci “Konstitucionālo tiesu loma globalizētajā pasaulē 21. gadsimtā”, kurā piedalījās 25 valstu konstitucionālo jurisdikciju pārstāvji.

Tikšanās laikā tika apspriestas arī ar tiesu varu saistītas aktualitātes, akcentējot jautājumus, kas saistīti ar tiesu varas autoritāti un tiesu varas līdzsvara un atsvara funkcijas nostiprināšanu valsts varas atzaru starpā. Ministru prezidents un Satversmes tiesas tiesneši bija vienisprātis, ka jāturpina darbs pie aktīvas tiesu komunikācijas veidošanas.

Satversmes tiesa norāda, ka šāda valsts varas atzaru dialoga forma ir svarīga demokrātiskā tiesiskā valstī, jo tādējādi tiek stiprināts valsts varas atzaru līdzsvars un atsvars.

Ministru prezidents Māris Kučinskis un Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele. Foto: Andrejs Vaivars.

Ministru prezidents Māris Kučinskis un Satversmes tiesas tiesneši. No kreisās: Artūrs Kučs, Daiga Rezevska, Aldis Laviņš, Māris Kučinskis, Ineta Ziemele, Gunārs Kusiņš, Jānis Neimanis. Foto: Andrejs Vaivars.