Satversmes tiesu apmeklē Ministru prezidents Krišjānis Kariņš

07.11.2019.

Šodien, 7. novembrī, Satversmes tiesu apmeklēja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš. Ministru prezidentu un viņa vadīto delegāciju uzņēma Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Satversmes tiesas tiesneši: Aldis Laviņš, Gunārs Kusiņš, Daiga Rezevska, Jānis Neimanis un Artūrs Kučs. Tikšanās laikā puses apsprieda ar tiesu varu saistītas aktualitātes, kā arī jautājumus par Satversmes tiesas spriedumu efektīvu, laicīgu un caurskatāmu izpildi.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele atklāja sarunu, informējot Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu par to, kāpēc tiesa jau vairākus gadus sistemātiski organizē tikšanās ar visiem Latvijas valsts konstitucionālo orgānu pārstāvjiem. Viņa uzsvēra, ka šāds dialogs ir nepieciešams, lai konstitucionālie orgāni efektīvi īstenotu valsts varu atbilstoši demokrātiskas tiesiskas valsts principiem.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš izteica atzinību par Satversmes tiesas darbu un augsti novērtēja tās iniciatīvu rosināt tikšanās, kurā valsts varas atzari cieņpilnā dialogā var apspriest aktuālos jautājumus.

Satversmes tiesas tiesneši un Ministru prezidents Krišjānis Kariņš. Foto: Valsts kanceleja.

Satversmes tiesas tiesneši un Ministru prezidents Krišjānis Kariņš pārrunāja Satversmes tiesas spriedumu izpildes aspektus. Puses bija vienisprātis, ka jāveido efektīvāka komunikācija saistībā ar Satversmes tiesas spriedumu izpildes kontroli. Turklāt Ministru kabinetam par spriedumu izpildi savas kompetences ietvaros būtu regulāri jāinformē arī sabiedrība.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš uzsvēra, ka Satversmes tiesas spriedumos paustās atziņas ir būtisks instruments, kas jāņem vērā ne tikai konkrētā tiesas sprieduma izpildē, bet arī jaunu tiesību aktu izstrādes procesā.

Tikšanās noslēgumā Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele pateicās Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam un viņa vadītajai delegācijai par vizīti un dāvināja Satversmes tiesas nozīmīgāko spriedumu krājumu, kā arī šogad sadarbībā ar oficiālo izdevēju “Latvijas Vēstnesis” izdoto grāmatu “Latvijas Republikas Satversme. Satversmes tiesas atziņas”.

Foto: Valsts kanceleja.

Foto no tikšanās pieejamas šeit.