Satversmes tiesu apmeklē Francijas vēstniece Latvijā Aurēlija Ruajē-Gunēna

04.04.2022.

Pirmdien, 4. aprīlī, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Irēna Kucina tikās ar Francijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Aurēliju Ruajē-Gunēnu (Aurélie Royet-Gounin). Tikšanās tika organizēta pēc Francijas vēstnieces iniciatīvas.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, atklājot tikšanos, izteica pateicību Francijas vēstniecībai Latvijā par ieguldījumu abu valstu konstitucionālo institūciju sadarbības veicināšanā.

Tikšanās laikā abas puses pārrunāja divpusējo sadarbību starp Satversmes tiesu un Francijas augstākajām tiesu varas institūcijām, un bija vienisprātis par nepieciešamību šo sadarbību stiprināt. Latvijas un Francijas konstitucionālo institūciju sadarbība ir spēcīgs un vienots vēstījums par tiesiskuma stiprināšanu Eiropā.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina informēja arī par pasākumiem, kas plānoti, lai godinātu Latvijas Republikas Satversmes simto gadskārtu un Satversmes tiesas 25. jubileju. Satversmes tiesas priekšsēdētājs A. Laviņš īpaši izcēla septembrī gaidāmo Satversmes tiesas starptautisko konferenci “Ilgtspēja kā konstitucionāla vērtība: nākotnes izaicinājumi”, lai veidotu aktīvu dialogu ar ārvalstu konstitucionālajām tiesām, līdzdarbojoties tiesiskuma telpas stiprināšanā Eiropā.

No kreisās: Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina, Francijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Aurēliju Ruajē-Gunēnu (Aurélie Royet-Gounin), Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš. Foto: Satversmes tiesa.