Satversmes tiesas tiesneši tiekas ar Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētāju Kūnu Lēnartsu un tiesnesi Inetu Ziemeli

24.10.2022.

Šodien, 24. oktobrī, Satversmes tiesu apmeklēja Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētājs Kūns Lēnartss (Koen Lenaerts) un tiesnese Ineta Ziemele, lai tiesu dialoga ietvaros ar Satversmes tiesas tiesnešiem pārrunātu Eiropas Savienības tiesību aktuālos jautājumus un turpmāko sadarbību.

Tiesneši apsprieda Satversmes tiesas un Eiropas Savienības Tiesas kopējo atbildību un specifiskās lomas personu tiesību nodrošināšanā Latvijā un kopējā Eiropas tiesiskajā telpā.

Satversmes tiesas tiesneši ar Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētāju pārrunāja arī tiesas stratēģiskos mērķus, vēršot īpašu uzmanību uz starptautiskās sadarbības prioritātēm. Puses vienojās 2023. gadā organizēt divpusējo vizīti Satversmes tiesas tienešiem un Eiropas Savienības Tiesas tiesnešiem.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētājs Kūns Lēnartss (Koen Lenaerts) atzinīgi novērtēja līdzšinējo sadarbību starp Satversmes tiesu un Eiropas Savienības Tiesu.

Prejudiciālā nolēmuma procedūras ietvaros tiek uzturēts aktīvs dialogs ar Eiropas Savienības Tiesu. Atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 68. pantam līdz ar līguma par Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai ratifikāciju Eiropas Savienības tiesības ir kļuvušas par neatņemamu Latvijas tiesību sistēmas sastāvdaļu. Satversmes tiesa ir atzinusi, ka, noskaidrojot nacionālo normatīvo aktu saturu un piemērojot tos, ir jāņem vērā demokrātiju stiprinošie Eiropas Savienības tiesību akti un Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā nostiprinātā to interpretācija.

Tiesu dialoga ietvaros tiek organizēti arī kopīgi pasākumi tiesiskuma stiprināšanai Eiropas tiesiskuma telpā. 2021. gada martā Satversmes tiesa organizēja vebināru, kurā piedalījās Satversmes tiesas, Augstākās tiesas un Eiropas Savienības Tiesas tiesneši. Savukārt 2021. gada septembrī Satversmes tiesa un Eiropas Savienības Tiesa rīkoja konferenci “ESavienoti daudzveidībā: starp kopīgām konstitucionālām tradīcijām un nacionālajām identitātēm”, kas pirmo reizi Eiropas Savienības vēsturē vienkopus pulcēja tiesnešus no Eiropas Savienības dalībvalstu konstitucionālajām tiesām un Eiropas Savienības Tiesas, lai dialoga ceļā rastu kopīgu izpratni par to, kā samērot Eiropas vienotības ideju ar dalībvalstu dažādajām konstitucionālajām tradīcijām un nacionālajām identitātēm.

Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētājs Kūns Lēnartss (Koen Lenaerts) un tiesnese Ineta Ziemele piedalījušies arī otrajā Satversmes tiesas raidieraksta epizodē par konstitucionālo tiesu un Eiropas Savienības Tiesas dialogu. Raidieraksta epizodi var noklausīties šeit: https://open.spotify.com/episode/3LclCpoi37Npr9zRPsQXlf

Foto: Toms Norde.