Satversmes tiesu apmeklē Eiropas Savienības Tiesas delegācija

10.02.2023.

Vakar, 9. februārī, Satversmes tiesas tiesneši un darbinieki tikās ar Eiropas Savienības Tiesas tiesnesi Inetu Ziemeli, Vispārējās tiesas tiesnesi Ingu Reini, Tiesas sekretāru Alfredo Kalotu Eskobaru un dažādu struktūrvienību vadītājiem.

Eiropas Savienības Tiesas delegāciju uzrunāja Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, uzsverot, ka abu tiesu dialoga ietvaros tiek sperts vēl viens plats solis uz priekšu, jo sadarbība nu tiek veidota tiesnešu un administrācijas līmenī vienlaikus. Tas ir ārkārtīgi svarīgi tieši šogad, kad gan Satversmes tiesa, gan Eiropas Savienības Tiesa par prioritāti izvirzījušas tiesiskuma tuvināšanu ikvienam.

Tikšanas laikā tiesneši pārrunāja jautājumus, kas attiecas uz konstitucionālo tiesu kompetenci saistībā ar Eiropas Savienības Tiesas spriedumiem par nacionālās tiesību normas neatbilstību savienības tiesībām, kā arī Satversmes tiesas, Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas judikatūras aktualitātes. Tiesneši diskutēja par dažādiem tiesiskajiem aspektiem attiecībā uz valsts valodas kā valsts konstitucionālās identitātes elementa būtisko nozīmi, kā arī to, vai spēkā vēl kādu brīdi var palikt nacionālās tiesību normas, kas neatbilst Eiropas Savienības tiesību normām.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja biroja, Juridiskā departamenta un Sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas pārstāvji tikās ar Eiropas Savienības Tiesas sekretāru Alfredo Kalotu Eskobaru, Daudzvalodības ģenerāldirekcijas vadītāju Tjerī Lefēvru, Informācijas ģenerāldirekcijas vadītāju Raluku Lavīniju Peiku, Pētniecības un dokumentācijas direkcijas vadītāju Čelestīnu Jannoni, Saziņas direkcijas Preses un informācijas nodaļas vadītāju Huanu Karlosu Gonsalesu Alvaresu un Saziņas direkcijas administratori Ketiju Strazdu. Abu tiesu darbinieki dalījās pieredzē par procesuālās efektivitātes palielināšanas iespējām, darbu ar judikatūras atziņu meklēšanas rīkiem, informācijas plūsmas stiprināšanu starp abu tiesu preses dienestu pārstāvjiem, veidiem, kā tiesas informē sabiedrību par aktuālajiem nolēmumiem, inovācijām komunikācijā un dažādu struktūrvienību iesaisti lietu iztiesāšanā.

Satversmes tiesas tiesneši un darbinieki, kā arī Eiropas Savienības Tiesas delegācijas pārstāvji bija vienisprātis, ka abu tiesu dialoga attīstīšana gan tiesnešu, gan darbinieku līmenī stiprinās tiesiskumu un padarīs tiesas vēl atvērtākas mūsu kopīgo māju – Eiropas – pilsoņiem. Satversmes tiesas tiesneši un Administrācija aizsāktās diskusijas turpinās nākamnedēļ, divpusējās tikšanās ietvaros apmeklējot Eiropas Savienības Tiesu Luksemburgā un piedaloties vairākās darba sesijās.

Foto no tikšanās pieejami šeit.

Foto: Toms Norde.