Satversmes tiesu apmeklē Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa delegācija

13.09.2017.

Šodien, 13. septembrī, Satversmes tiesu monitoringa vizītes ietvaros apmeklēja Eiropas Padomes (turpmāk – EP) Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa (turpmāk – Kongress) delegācija. Ar Kongresa pārstāvjiem tikās Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova, Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska un Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja Alla Spale.

Satversmes tiesas pārstāves delegācijai sniedza izvērstu informāciju par konstitucionālās kontroles modeli Latvijā un tiesisko regulējumu, kas piešķir pašvaldības domēm tiesības vērsties ar pieteikumu Satversmes tiesā. Delegācijas uzmanība tika vērsta uz Satversmes tiesas kompetenci šo pieteikumu izvērtēšanā un uz līdzšinējo tiesas praksi lietās, kuras ierosinātas, pamatojoties uz pašvaldības domju iesniegtajiem pieteikumiem.  Delegācijas pārstāvji tika informēti par Satversmes tiesas spriedumu saistošo raksturu un to izpildi. Sarunas laikā delegācija interesējās par to, vai Latvijā pašvaldībām ir tiesības izdot pašvaldību saistošos noteikumus un vai personas šos noteikumus var apstrīdēt Satversmes tiesā.

Kongresa delegācijas monitoringa vizīte Latvijā norisinās no 12. līdz 14. septembrim.  Tās mērķis ir pārliecināties, kā Latvijā tiek ievērota Eiropas vietējo pašvaldību harta. Pēc vizītes delegācija sagatavos ziņojumu par rezultātiem, apkopojot vizītes laikā iegūto informāciju. Vizītes ietvaros delegācija plānojusi tikties ar oficiālo Latvijas delegāciju Kongresā, kā arī ar citām amatpersonām, tostarp finanšu ministri Danu Reiznieci – Ozolu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentāro sekretāru Jāni Eglīti, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāju Jāni Vucānu, tiesībsargu Juri Jansonu un Valsts kontrolieri Elitu Krūmiņu, kā arī pārstāvjiem no Latvijas Pašvaldību savienības un vairākām pašvaldībām.

Latvija Eiropas vietējo pašvaldību hartu ratificējusi 1996. gadā.

Par EP Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresu

EP Vietējo un reģionālo pašvaldību kongress (The Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe (CLRAE)) izveidots 1994. gada 14. janvārī. Kongress ir konsultatīva EP institūcija, kurai būtiska loma bija Eiropas Vietējo pašvaldību hartas sagatavošanā un pieņemšanā. Šobrīd kongresa galvenie uzdevumi ir pārstāvēt Eiropas vietējo pašvaldību un reģionu viedokli EP; cieši sadarboties ar pašvaldību nacionālajām un starptautiskajām organizācijām; gatavot ziņojumus par Eiropas Vietējo pašvaldību hartas principu ieviešanu EP dalībvalstīs, regulāri sekojot vietējās demokrātijas attīstības procesiem; praktiski palīdzēt jaunajām dalībvalstīm, veidojot efektīvas vietējās un reģionālās pašvaldības.