Satversmes tiesu apmeklē Armēnijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Tigrans Mkrtčjans

21.09.2018.

Šodien, 21. septembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele tikās ar Armēnijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijā Tigranu Mkrtčjanu (H.E. Mr Tigran Mkrtchyan). Tikšanās laikā puses pārrunāja abu valstu aktualitātes konstitucionālo tiesību jomā, kā arī pievērsās tiem jautājumiem, kas saistīti ar savstarpējo sadarbības veicināšanu un tiesiskuma stiprināšanu Armēnijā.

Ineta Ziemele vēstniekam sniedza ieskatu Satversmes tiesas kompetencē un ieskicēja to tiesību jautājumu loku, par kuriem Satversmes tiesā visbiežāk tiek saņemti pieteikumi.

Ineta Ziemele izcēla Satversmes tiesas nolēmumos izmantoto stingri noteikto metodoloģiju, vērtējot gan pamattiesību aizskārumus, gan likumdošanas kvalitātes jautājumus. Viņa norādīja, ka Satversmes tiesas nolēmumi savā struktūrā tiek veidoti tā, lai ikvienai personai arī bez juridiskām zināšanām tie būtu skaidri un saprotami.

Atbildot uz vēstnieka jautājumu par starptautisko sadarbību, Ineta Ziemele īpaši uzsvēra tās nozīmību un akcentēja šā gada ietvaros jau notikušās Satversmes tiesas tiesnešu darba vizītes gan Francijas augstākajās tiesu un kon­stitucionālās jurisdikcijas insti­tūcijās, gan Vācijas Federālajā Konstitucionālajā tiesā. Vienlaikus Ineta Ziemele vērsa uzmanību, ka Satversmes tiesai ir izveidojusies cieša sadarbība arī ar konstitucionālo tiesu tiesnešiem Beļģijā, Čehijā un Slovēnijā.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Armēnijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Tigrans Mkrtčjans. Foto: Ketija Strazda.