Satversmes tiesu apmeklē Amerikas Savienoto Valstu vēstniece Latvijā Nensija Bikofa Petita

19.03.2018.

Piektdien, 16. martā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele tikās ar Amerikas Savienoto Valstu (turpmāk – ASV) vēstnieci Latvijā Nensiju Bikofu Petitu (Nancy Bikoff Pettit). Tikšanās laikā puses pārrunāja aktualitātes tieslietu jomā un apsprieda jautājumus, kas saistās ar konstitucionālās identitātes stiprināšanu un izpratnes par konstitucionālajām vērtībām veicināšanu sabiedrībā.

ASV vēstniece Nensija Bikofa Petita norādīja, ka ASV vēstniecība Latvijā īpašu uzmanību velta tam, lai sniegtu atbalstu Latvijai drošības un aizsardzības jomā, kā arī ekonomiskās izaugsmes veicināšanā. Viņa uzsvēra, ka šie jautājumi ir cieši saistīti ar tiesisko vidi Latvijā, kas savukārt rada būtisku ietekmi uz biznesa attīstību un investīciju piesaisti.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sniedza ieskatu Satversmes tiesas aktualitātēs un informēja par Satversmes tiesas sagatavoto pārskatu par darbu 2017. gadā. Viņa uzsvēra Satversmes tiesas tiesnešu sastāva augsto profesionalitāti un kompetenci, kā arī vērsa uzmanību uz Satversmes tiesas nolēmumiem un to saistošo spēku. Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele īpaši izcēla Satversmes tiesas nolēmumos izmantoto stingri noteikto metodoloģiju, vērtējot gan pamattiesību aizskārumus, gan likumdošanas kvalitātes jautājumus.

Runājot par valstiskās apziņas veicināšanu sabiedrībā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele akcentēja vairākus Satversmes tiesas iniciētos komunikācijas projektus, kuri uzsākti sabiedrības informēšanas un skolu jaunatnes izglītošanas nolūkos. Puses bija vienisprātis, ka sabiedrībā ir jāstiprina valstiskā apziņa un jārunā par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām. Šajā ziņā ievērojamu pienesumu varētu sniegt arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, apzinoties to nozīmīgo lomu sabiedriskās domas veidošanā.