Satversmes tiesas tiesnešu palīdzes pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē Eiropas Savienības Tiesu

06.02.2018.

Laikā no 31. janvāra līdz 2. februārim Satversmes tiesas tiesnešu palīdzes Elīna Kursiša un Kristīne Zubkāne pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Eiropas Savienības Tiesu (turpmāk – EST) Luksemburgā. Vizītes ietvaros viņas tikās ar vairākiem Latvijas pārstāvjiem EST, tostarp EST tiesnesi Egilu Levitu, Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesnesi Ingrīdu Labucku, EST Pētniecības un dokumentācijas direktorāta juristi Marinu Borkovecu un EST Latviešu valodas tulkošanas nodaļas vadītāju Ilonu Skuju.

Satversmes tiesas tiesnešu palīdzēm vizītes laikā bija iespēja izzināt EST ikdienas darba organizāciju, klātienē apmeklēt tiesas sēdi, kā arī būt klāt tiesas sēdes sagatavošanas norisē. Tika apmeklēta arī EST bibliotēka un gūts ieskats par tajā pieejamajiem informācijas resursiem.

Abas Satversmes tiesas darbinieces pēc vizītes atzina, ka jaunā pieredze ir ļoti vērtīga, jo iegūtās zināšanas ļauj daudz labāk izprast EST darba specifiku, kā arī efektīvāk meklēt informāciju par Eiropas Savienības Tiesā izskatāmajām lietām. Viņas norāda, ka šī vizīte bija vērtīgs solis jau iedibinātās sadarbības starp EST un Satversmes tiesu nostiprināšanai.

Vizīti organizēja Satversmes tiesa sadarbībā ar EST, tās mērķis bija veicināt tiesu dialogu un pieredzes apmaiņu, dodot iespēju Satversmes tiesas darbiniekiem izzināt EST ikdienas darbu un iegūt papildus zināšanas, aizgūt jaunas praktiskas iemaņas darba efektivitātes uzlabošanai. Plānots, ka šī iniciatīva tiks turpināta.

Foto no vizītes pieejamas šeit.

Satversmes tiesas tiesnešu palīdzēs apmeklē EST. Foto: Elīna Kursiša.

Satversmes tiesas tiesnešu palīdzes tiekas ar EST tiesnesi Egilu Levitu. Foto: Elīna Kursiša.