Satversmes tiesas tiesnesis Kaspars Balodis kļuvis par profesoru

03.05.2016.

2016. gada 2. maijā Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes profesoru padome Kasparu Balodi ievēlēja par Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesoru civiltiesībās.

Kaspars Balodis 1993. gadā absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti. 1994. gadā ieguvis tiesību maģistra grādu Minsteres Universitātes Juridiskajā fakultātē, bet 2000. gadā turpat ieguvis tiesību doktora grādu.IMG_0163

No 1994. līdz 1995. gadam bijis jurists juridiskajā birojā “Heidelberga”. 1996. gadā sācis darbu Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē – līdz 1998. gadam darbojies kā asistents, līdz 2001. gadam kā lektors. 2001. gada ievēlēts par asociēto profesoru Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedrā.

No 2001. gada bijis Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāna pienākumu izpildītājs, bet no 2002. līdz 2006. gadam – dekāns. 2006. gada nogalē Saeima apstiprināja Kasparu Balodi par Satversmes tiesas tiesnesi. Tiesneša amatā Kaspars Balodis stājās 2007. gada 31. janvārī.

Kaspars Balodis ir grāmatu un citu publikāciju autors, galvenokārt par civiltiesību jautājumiem.