Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimanis pārstāv Latviju zinātniskā projektā par labas pārvaldības principa izpēti

27.04.2017.

Šodien, 27. aprīlī, Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimanis devies komandējumā uz Vāciju, kur pārstāvēs Latviju Vācijas Pētniecības fonda (Die Deutsche Forschungsgemeinschaft)  zinātniskajā projektā “Eiropas Padomes  Eiropas mēroga vispārējo labas pārvaldības principu izstrāde  un to ietekme uz dalībvalstu administratīvajām tiesībām”.

Zinātniskā projekta mērķis ir apvienot tiesību zinātņu pārstāvjus no visām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm un izveidot zinātniski pētniecisku izdevumu par to, kā katrā no ES dalībvalstīm ir attīstījies labas pārvaldības princips administratīvo tiesību jomā un kā administratīvo tiesību principi tiek īstenoti Eiropas mērogā ES institūcijās. Projektu vada Vācijas Administratīvo zinātņu universitātes Špaierā profesors Ulrihs Štelkens (Ulrich Stelkens).