Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimanis diskusijā runā par tiesu lomu ekonomikas attīstībā

22.10.2020.

Trešdien, 21. oktobrī, Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimanis kā eksperts piedalījās Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas rīkotajā vebinārā “Tiesu loma ekonomikas attīstībā”. Tiesnesis sniedza skatījumu par tiesiskuma un likuma varas lomu valsts ekonomiskajā izaugsmē.

Savā priekšlasījumā Jānis Neimanis vērsa uzmanību, ka vienlīdzības princips ir viena no centrālajām vērtībām demokrātiskā tiesiskā valstī. Tiesnesis uzsvēra, ka vienlīdzīga likuma varas attieksme pret sabiedrību un godīga valsts rīcība citstarp tirgus sektorā ir ļoti nozīmīgi faktori valsts ekonomiskajā attīstībā. Skaidrojot to, kādā veidā vienlīdzības princips tiek īstenots tiesās, Jānis Neimanis atsaucās uz Latvijas Republikas Satversmes 83. pantu, atzīmējot, ka tiesnesim ir jābūt neatkarīgam un padotam likumam un savā spriestspējā jāizmanto tikai ar lietu un tiesībām saistīti argumenti.

Jānis Neimanis kā būtisku faktoru ekonomikas izaugsmei izcēla cilvēkus, kuri īsteno likuma varu. Tiesnesis pauda viedokli, ka pat kvalitatīvi izstrādāti likumi nevar pozitīvi ietekmēt tiesiskumu un ekonomisko izaugsmi valstī, ja tie netiek attiecīgi piemēroti  un likumpārkāpēji netiek saukti pie atbildības. Tiesnesis uzsvēra, ka aiz katra principa un likuma ir jābūt cilvēkiem, kuri rīkojas un godprātīgi tos realizē. Jānis Neimanis uzsvēra, ka likuma vara nav tikai rakstītie likumi, bet arī saprāta un apziņas diktēti noteikumi.

Vebinārs organizēts ar mērķi attīstīt tiesību jomas profesionāļu diskusiju par tieslietu sistēmas atbalstu ekonomikas attīstībai un investīciju piesaistei. Vebināra panelī “Likuma varas loma valsts ekonomiskajā izaugsmē” kopā ar Satversmes tiesas tiesnesi Jāni Neimani piedalījās tieslietu ministrs Jānis Bordāns, Valsts prezidenta padomnieku biroja vadītāja Irēna Kucina un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pārstāve Tatjana Teplova (Tatyana Teplova).

Vebināra programma pieejama šeit.

Video ieraksts no vebināra pieejams šeit: