Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš piedalās starptautiskā konferencē, kas veltīta Korejas Republikas Konstitucionālās tiesas 30. gadadienai

31.08.2018.

No 2. līdz 5. septembrim Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš apmeklēs starptautisku konferenci “Konstitucionālā justīcija un demokrātija”, kas tiek organizēta par godu Korejas Republikas (turpmāk – Dienvidkoreja) Konstitucionālās tiesas 30. gadadienai. Konference norisināsies Seulā, Dienvidkorejā.

Konferences ietvaros plānotas četras darba sesijas ar priekšlasījumiem un tiem sekojošām diskusijām. Pirmajā darba sesijā priekšlasījumu sniedzēji atskatīsies uz valstu pieredzi konstitucionālās kontroles institūciju izveidošanā, to attīstībā līdz mūsdienām, kā arī sniegs savu skatījumu, kā konstitucionālās tiesas esība ir veicinājusi tiesiskas demokrātiskas valsts attīstību un to vērtību nostiprināšanos. Otrajā darba sesijā tiks apskatīti jautājumi, kā konstitucionālo tiesu nolēmumi ir ietekmējuši likumdevēja darbu, minoritāšu tiesību aizsardzību un sociālo integrāciju.

Trešajā darba sesijā tiks diskutēts par konstitucionālo tiesu lomu cilvēktiesību aizsardzībā. Priekšlasījumu sniedzēji aplūkos vairāku valstu tiesu judikatūru, pievēršoties tiesas nolēmumos iekļautajām atziņām un secinājumiem, kas skar cilvēktiesību aizsardzības jomu. Savukārt konferences noslēguma darba sesijā galvenā uzmanība tiks veltīta nākotnes izaicinājumu apspriešanai, meklējot atbildes uz jautājumu, kāda varētu būt konstitucionālās kontroles institūciju un konstitucionālo tiesību turpmākā attīstība globalizācijas procesu ietekmē.

Konferenci apmeklēs un priekšlasījumus sniegs konstitucionālo jurisdikciju pārstāvji no tādām valstīm kā Spānija, Francija, Portugāle, Slovēnija, Ungārija, Ēģipte, Kazahstāna, Mongolija, Taizeme, Tadžikistāna, Uzbekistāna, Bolīvija, Argentīna un citām.