Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs sniedz priekšlasījumu par starptautiskajām darba tiesībām Baltijā

03.10.2018.

Otrdien, 2. oktobrī, Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs piedalījās Baltijas jūras valstu arodbiedrību sadarbības tīkla (BASTUN) un Ziemeļvalstu arodbiedrību padomes (NFS) Cienīga darba konferencē, kurā sniedza priekšlasījumu par tēmu “Starptautiskās darba tiesības Baltijā”.

Konferenci atklāja Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (turpmāk – LBAS) priekšsēdētāja vietniece un šī brīža BASTUN prezidente Irēna Liepiņa, Ziemeļvalstu arodbiedrību padomes (NFS) un Zviedrijas arodbiedrību konfederācijas prezidents Karls-Peters Torvaldsons un LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns.

Artūrs Kučs savā priekšlasījumā vērsa uzmanību uz Baltijas valstu konstitūcijās ietvertajām garantijām tiesību uz cilvēka cienīgu darbu īstenošanai, starptautisko cilvēktiesību dokumentu, tai skaitā Starptautiskās darba organizācijas konvenciju ietekmi uz konstitūcijā ietverto tiesību normu satura interpretāciju un Satversmes tiesas praksē nodibinātajiem principiem saistībā ar arodbiedrību dibināšanas brīvību un tiesībām streikot, kā arī tiesībām saņemt veiktajam darbam atbilstošu atalgojumu, kas nav mazāks par valsts noteikto minimumu.