Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs atklāj LU 78. starptautiskās zinātniskās konferences tiesību zinātņu programmas plenārsēdi

11.02.2020.

Pirmdien, 10. februārī, Latvijas Universitātē (turpmāk – LU) notika 78. starptautiskās zinātniskās konferences tiesību zinātņu programmas plenārsēde, kuru atklāja Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs, sniedzot priekšlasījumu “Starptautisko cilvēktiesību piemērošana Satversmes tiesā”.

Savā priekšlasījumā Artūrs Kučs runāja par to, kā Satversmes tiesa piemēro starptautiskos cilvēktiesību avotus un Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru. Viņš uzsvēra, ka Satversmes tiesa seko savā judikatūrā nostiprinātam principam, ka Satversmē noteiktās cilvēka pamattiesības un starptautiskās cilvēktiesību normas viena otru papildina. Satversmes tiesa ir izskatījusi vairākas lietas, kurās tiesa ir vērtējusi normu atbilstību starptautiskajiem cilvēktiesību dokumentiem kā patstāvīgam tiesību avotam. Taču šobrīd Satversmes tiesas pieeja ir skatīt starptautiskos cilvēktiesību avotus kā daļu no Satversmē ietvertajām pamattiesībām un izmantot Satversmes normu satura interpretācijai.

Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs. Foto: Satversmes tiesa.

Artūrs Kučs atzina, ja persona vēršas Satversmes tiesā ar pieteikumu, kurā lūdz izvērtēt apstrīdētās normas atbilstību starptautisko tiesību aktam, kas paredz regulējumu cilvēktiesību jomā, personai pieteikumā ir jāpamato tas, ka starptautisko tiesību akts paredz plašāku pamattiesību aizsardzības apjomu nekā Satversme un ka apstrīdētās normas atbilstība šim starptautisko tiesību aktam būtu vērtējama papildus izvērtējumam par tās atbilstību Satversmei.

Priekšlasījuma noslēgumā Artūrs Kučs vērsa klātesošo uzmanību uz nolēmumiem, kuros Satversmes tiesa ir atzinusi, ka Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumi kalpo kā minimālais pamattiesību aizsardzības standarts un Satversme var paredzēt plašāku pamattiesību aizsardzību. Tāpat priekšlasījumā tika analizēti jautājumi, kas saistās ar starptautiskos cilvēktiesību līgumus uzraugošo institūciju viedokļu juridiskā spēka izvērtējumu tiesas nolēmumos.

Par LU 78. starptautisko zinātnisko konferenci

LU 78. starptautiskā zinātniskā konference norisinās no 2020. gada janvāra līdz martam. Konferences darbs tiks organizēts 121 sekciju sēdē. Konferences atklāšana notika 2020. gada 7. februārī Latvijas Universitātes Mazajā aulā.

Konferencē ar priekšlasījumiem uzstāsies arī Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova, Satversmes tiesas tiesneši Gunārs Kusiņš, Daiga Rezevska un Artūrs Kučs, kā arī Satversmes tiesas tiesnešu palīgi Lolita Bērziņa un Kalvis Engīzers.

Ceturtdien, 13. februārī, Artūrs Kučs sniegs priekšlasījumu par tēmu “Vārda brīvība un valsts pozitīvie pienākum”, savukārt Satversmes tiesas tiesneša palīdze Lolita Bērziņa uzstāsies ar priekšlasījumu par tēmu “Alternatīvas tiesībām tikt aizmirstam interneta meklētājprogrammās”. Norises vieta: Raiņa bulvāris 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle no plkst. 14.30.

Ceturtdien, 20. februārī, Sanita Osipova sniegs priekšlasījumu par tēmu “Brīvība- tiesību normās un tiesiskajā apziņā”, kā arī Daiga Rezevska sniegs priekšlasījumu par tēmu “Brīvība – ar tiesību aizsargājama vērtība”. Norises vieta: Raiņa bulvāris 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle no plkst.10.00.

Ceturtdien, 20. februārī, Kalvis Engīzers sniegs priekšlasījumu par tēmu “Paražu tiesību kā nacionālo tiesību avota nozīme mūsdienu Latvijas tiesiskajā sistēmā”. Norises vieta: Raiņa bulvāris 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle no plkst.14.00.

Otrdien, 17. martā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sniegs priekšlasījumu LU Juridiskā fakultātes sadarbībā ar akadēmisko vienību “Austrums” un Latvijas Centrālās padomes piemiņas fondu rīkotajā pirmajā Konstantīna Čakstes demokrātijas priekšlasījumā. Norises vieta: Raiņa bulvāris 19, Mazā aula no plkst. 16.00.

Ceturtdien, 19. martā, Gunārs Kusiņš sniegs priekšlasījumu par tēmu “Konstitucionāla valsts varas orgāna vai tā daļas tiesību aizsardzības mehānisma pilnveide”. Norises vieta: Raiņa bulvāris 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle no plkst. 9.30.

Konferences programma ir pieejama šeit.

Konferences programma tiesību zinātņu nozarei pieejama šeit.