Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš pieredzes apmaiņā apmeklē Francijas Kasācijas tiesu

06.06.2019.

No 20. līdz 29. maijam Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš pieredzes apmaiņas vizītē viesojās Francijas Kasācijas tiesā (Cour de cassation). Pieredzes apmaiņas mērķis bija izzināt Francijas tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošanas pasākumus, ko Francijas Kasācijas tiesa īsteno sadarbībā ar Francijas valdību.

Pieredzes apmaiņas ietvaros Aldis Laviņš ar Francijas kolēģiem pārrunāja vairākus jautājumus, kas saistās ar tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošanu. Aldim Laviņam bija iespēja izzināt, kāda ir Francijas Kasācijas tiesas loma Francijas tiesu sistēmā un kādā veidā šī tiesa īsteno sadarbību ar zemākas instances tiesām. Vizītes ietvaros tika vērsta uzmanība arī konstitucionālo jautājumu izskatīšanas nozīmīgumam.

Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš kopā ar Francijas Kasācijas tiesas kolēģiem. Foto: Francijas Kasācijas tiesa.

Pieredzes apmaiņas ietvaros Aldis Laviņš tikās arī ar Francijas Valsts padomes (Conseil d’État) pārstāvjiem, ar kuriem pārrunāja likumdošanas kvalitātes jautājumus. Tikšanās notika arī ar Apelācijas tiesas Parīzē (Cour d’appel) tiesnešiem, ar kuriem tika apspriestas aktualitātes, kas saistās ar tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošanu.

Pēdējo gadu laikā Satversmes tiesa īstenojusi vairākus veiksmīgus sadarbības projektus ar Franciju, kas apliecina Satversmes tiesas un Francijas tiesu institūciju un to ekspertu ciešo partnerību tiesību jomā. Šo sadarbību ir veicinājis arī Ministru kabineta 2018. gada 4. aprīļa rīkojums Nr. 145 “Par Politiskās deklarācijas par Latvijas un Francijas stratēģisko partnerību rīcības plānu 2018.-2022. gadam”, kur viens no sadarbības veicināšanas virzieniem ir abu valstu tiesu savstarpējais dialogs.