Satversmes tiesas tiesneši un Ministru prezidents runā par risinājumiem spriedumu izpildes efektivitātes celšanai

17.12.2020.

Šodien, 17. decembrī, Satversmes tiesas tiesneši attālināti tikās ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu. Tikšanās laikā puses runāja par Satversmes tiesas spriedumu izpildes efektivitātes celšanu un iespējamu šī procesa koordinēšanas un uzraudzības mehānismu, kā arī pievērsās jaunākajiem Satversmes tiesas nolēmumiem un tajos ietvertajām atziņām.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova pauda gandarījumu par Ministru prezidenta iespēju ārkārtējās situācijas laikā konstitucionālo orgānu dialoga ietvaros turpināt sarunas par tiesiskuma stiprināšanu Latvijā. Tas ir apliecinājums, ka valsts varas atzari strādā ciešā sazobē Latvijas iedzīvotāju interešu vārdā.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš atzinīgi novērtēja Satversmes tiesas darbu, kā arī izcēla Satversmes tiesas tiesnešu augsto profesionalitāti. Viņš uzsvēra, ka Latvijā ir ļoti svarīgi, lai būtu spēcīga Satversmes tiesa, kas pieņem pamatotus, skaidrus spriedumus un saņem sabiedrības uzticību. Ministru prezidents akcentēja, ka visiem varas atzariem jāstrādā, lai mūsu valsts attīstītos un demokrātiskā iekārta kļūtu stiprāka.

Runājot par mehānismu Satversmes tiesas spriedumu izpildes efektivitātes celšanai, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova atsaucās uz pagājušās nedēļas nogalē notikušo Konstitucionālo ideju domnīcu, kurā šie jautājumi tika aplūkoti plašākā mērogā.  Satversmes tiesas priekšsēdētāja aicināja Ministru prezidentu atbalstīt tieslietu ministra iniciatīvu Tieslietu ministrijai uzņemties vadošo lomu Satversmes tiesas spriedumu izpildes koordinēšanā.

Puses bija vienisprātis, ka Satversmes tiesas spriedumu izpildes efektivitātes celšana un izpildes kontrole ir nepieciešama Latvijas iedzīvotāju labā un nozīmīga valsts attīstībai kopumā. Puses vienojās turpināt komunikāciju par izteiktajiem priekšlikumiem un meklēt piemērotākos risinājumus to ieviešanai.

Tikšanās laikā Satversmes tiesas tiesneši vērsa Ministru prezidenta uzmanību uz Satversmes tiesas nolēmumos paustajām atziņām šādās izskatītajās lietās: Nr. 2020-26-0106 par normu, kas Covid-19 ārkārtējās situācijas laikā liedza organizēt azartspēles interaktīvajā vidē; Nr. 2019-12-01 par normām, kas noteic privāto augstskolu un koledžu studiju programmu īstenošanu valsts valodā; Nr. 2018-22-01 par normu, kas noteic izglītības ieguves valodu privātajās izglītības iestādēs; Nr. 2020-07-03 par normām, kas noteic vecuma pensijas minimālo apmēru; Nr. 2019-29-01 par 2019. gada valsts budžetā noteiktā finansējuma apjomu studijām valsts dibinātās augstskolās; Nr. 2019-37-0103 par normām, kas noteica izlietotās dabasgāzes daudzuma un enerģijas lietotāja maksātās kompensācijas aprēķina kārtību pārkāpuma gadījumā; Nr. 2019-01-01 par normu, kas noteica absolūto aizliegumu kļūt par otra laulātā bērna adoptētāju personai, kura sodīta par noziedzīgu nodarījumu, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu; Nr. 2019-24-03 par garantēto minimālo ienākumu līmeni un Nr. 2019-33-01 par norma, kas paredz bērna tēvam tiesības uz atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu.

Tikšanās noslēgumā Satversmes tiesas tiesneši pateicās Ministru prezidentam un viņa komandai par darbu Covid-19 krīzes laikā un vēlēja izdošanos, lai pārvarētu šo sabiedrības veselībai bīstamo un sarežģīto situāciju.

Ekrānšāviņš no attālinātās Satversmes tiesas tiesnešu un Ministru prezidenta tikšanās.