Satversmes tiesas tiesneši un darbinieki piedalās konstitucionālās tiesībpolitikas seminārā

27.07.2022.

No 25. līdz 28. jūlijam Ratniekos notiek ikgadējais konstitucionālās tiesībpolitikas seminārs, kurā pulcējas dažādu profesiju juristi, valsts tiesībpolitikas veidotāji un citi interesenti. Šā gada semināra temati ir: sabiedrības līdzdalība, identitāte, valsts pārvalde un civildienests, karš un atbildība, kā arī tiesu varas pārvaldība un tiesību normu piemērošana.

Ar priekšlasījumiem un kā diskusiju vadītāji seminārā piedalās tieslietu sektorā atzītas autoritātes, viņu vidū arī Satversmes tiesas pārstāvji. Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš sniedza priekšlasījumu “Pamattiesību aizsardzības izaicinājumi krīzes apstākļos”, savukārt Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimanis uzstājās ar priekšlasījumu “Pamattiesības Latvijā: XXI gadsimta izaicinājumi“. Satversmes tiesas priekšsēdētāja padomnieks Andrejs Stupins vadīja vairākas diskusijas par pamattiesību aizsardzību un labu likumdošanu.

Konstitucionālās tiesībpolitikas seminārs ir starpaugstskolu sociālo zinātņu lietpratēju un valsts politikas veidotāju kopīgs forums. Tas ietver deviņus saistītus priekšlasījumus, diskusijas un domnīcas, kurās iezīmē nākotnes izaicinājumu juridisko reljefu. Semināru rīko Publisko tiesību institūts sadarbībā ar Administratīvo tiesnešu biedrību un Latvijas Tiesnešu biedrību, Tieslietu ministriju un Latvijas Universitāti. Semināru atbalsta Saeima, Valsts prezidenta kanceleja, Satversmes tiesa, Augstākā tiesa, Tiesu administrācija un Tiesnešu mācību centrs.

Foto: Kristine Bunka